תגובת מרכז עדאלה לאישור חוק האזרחות

בעקבות אישור חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 בכנסת הערב  (10.3.2022), מסר עדאלה בתגובה:

 

"חוק זה הוא אחד החוקים הגזעניים ביותר בעולם כולו - אין מדינה בעולם שאוסרת על אזרחיה לממש את הזכות למשפחה על בסיס שיוך הלאומי או אתני. לאורך 18 השנים בהן חידשה הכנסת שוב ושוב את הוראת השעה במתכונתה הקודמת, חסה החוק תחת טענות בלתי מבוססות וחסרות שחר על תכלית בטחונית. כעת הוסרה המסכה השקרית הזו ויוזמיו הנוכחיים לא הסתירו אף לרגע שמאחוריו עומדת מטרה דמוגרפית. כל זאת, תוך שהם נשענים על עקרונות חוק יסוד: הלאום, המבסס את העליונות היהודית עליה מושתתת הוראת השעה המגונה הזו."