עדאלה לוועדת הבדיקה של האו״ם: המשטר הישראלי מפעיל מדיניות של הפרדה גזעית כלפי האזרחים הפלסטינים בכל התחומים

לראשונה ניתנה סמכות לוועדה של מועצת זכויות האדם לבחון את מצב הפלסטינים גם בתוך תחומי הקו הירוק. משלחת של עדאלה תציג בפני נציגי הוועדה ראיות לביסוס של משטר קולוניאלי גזעני בעל מאפיינים של אפרטהייד, הנוהג באזרחיו הפלסטינים כאל אויב.

היום (ה׳ 31.3.2022), נציגי מרכז עדאלה הופיעו בעמאן בפני ועדת הבדיקה המיוחדת שהוקמה על ידי מועצת האו״ם לזכויות האדם בעקבות אירועי מאי בשנה שעברה. בפגישה השתתף גם יו״ר ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל, מוחמד ברכה. לראשונה, ניתן לוועדה בינלאומית של האו״ם המנדט לבחון את האפליה השיטתית שמבוססת על זהות אתנית, דתית או גזעית גם בתוך ישראל. מרכז עדאלה הציג בפני הוועדה את הסוגיות המרכזיות שלשיטתו על הוועדה לחקור, ובהם נושאים הקשורים לפגיעה השיטתית בזכויות האזרחים הערבים-פלסטינים בישראל. כמו כן, הביאו נציגי עדאלה בפני הוועדה מידע אודות תפקוד הממשלה ורשויות האכיפה בישראל במהלך אירועי מאי ועל יחסם המפלה כלפי האזרחים הערבים.

 

וועדת הבדיקה קמה בעקבות החלטת מועצת זכויות האדם מה-27.5.2021 שהסמיכה אותה לבחון הפרות זכויות אדם בשטחים הכבושים ובישראל. הבדיקה, שאינה מוגבלת בזמן, תחקור בשטחים הכבושים ובישראל, כולל בירושלים המזרחית ובעזה, את כל החשדות להפרות של המשפט הבינלאומי ההומניטארי ודיני זכויות האדם הבינלאומיים שבוצעו החל מה-13.4.21, כולל אלה שהובילו ללחימה בין ישראל והחמאס בעזה. *נוסח ההחלטה מרחיב את סמכויות החקירה לבדיקת סיבות השורש להמשך המתיחות באיזור, אי היציבות וההיגררות לסכסוך כולל האפליה השיטתית שמבוססת על זהות אתנית, דתית או גזעית, וזאת גם בתוך הקו הירוק.*


ההחלטה להעניק סמכויות נרחבות אלו, ניתנה בין היתר על רקע ריבוי מקרי האלימות המאורגנת כנגד אזרחים ערבים במהלך אירוע מאי, ועל רקע קריאתה של ועדת המעקב העליונה להתערבות בינלאומית כדי להגן על האזרחים הערבים. בעקבות הדברים הביעה גם הנציבה העליונה של האו״ם לזכויות אדם מיצ׳ל בצ׳לט, דאגה מפני האופי המאורגן של חלק מההתקפות של כנופיות ימין קיצוני, ומפני הדיווחים כי משטרת ישראל לא התערבה כאשר הותקפו אזרחי ישראל פלסטינים ועל שימוש מופרז ומפלה בכוח מצד המשטרה נגדם. מרכז עדאלה דיווח לוועדה על נושאים אלה בהרחבה, ופרש בפניה כיצד נוהגת המשטרה באזרחים הערבים כאל אויבים מאז 1948, דרך אירועי יום האדמה, אירועי אוקטובר 2000 ועד לאירועי מאי האחרונים. כמו כן, יציג מרכז עדאלה את פניותיו אל רשויות האכיפה במהלך אירועי מאי ולאחריהם, ומידע אודות כישלון מערכות החקירה בישראל והיעדר אחריותיות של שוטרים וחיילים.

 

לקריאת הודעת ועדת המעקב מה-14.5.2021

לקריאת הודעת הנציבות העליונה של האו״ם מה-15.5.2021

 

לדעת מרכז עדאלה, אירועי מאי, והעימות שהתנהל במהלכן בכל השטחים שתחת שליטתה של ישראל, מהווים תוצאה של תהליך מתמשך שאותו הוא מבקש מן הוועדה לשים במרכז בשיקתה. את האירועים יש לבחון בהקשרם ההיסטורי המלא, וכחלק מרצף שהחל בפרוייקט הקולוניאלי הציוני שהוביל לנכבה ולממשל הצבאי לאחריה, ונמשך במשטר צבאי על פלסטינים בשטחים הכבושים, לצד ביסוס משטר עליונות אתנית גם בתוך גבולותיה של ישראל. עיגון חוקתי של עליונות זו באמצעות חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, מהווה אבן דרך בתהליך זה, ומקבל ביטוי גם באישור הוראת השעה האחרונה בחוק האזרחות, שיוזמיה נימקו אותה כבעלת תכלית דמוגרפית. כל אלה מדגימים כיצד ישראל מפעילה כלפי כלל הפלסטינים את דוקטרינת נתיני האויב, ושוללת מהם זכויות בסיסיות, רק בשל שיוכם האתני והלאומי, וזאת בניגוד לחוק הבינלאומי.

 

מרכז עדאלה פירט בפני הוועדה כיצד ישראל מכוננת מערכות חוק נפרדות בהתבסס על זהות לאומית, וכיצד באים הדברים לידי ביטוי בהפלייה שיטתית ומובנית כלפי אזרחיה הערבים-פלסטינים. בכלל זה, ביקשו נציגי הארגון מחברי הוועדה לבחון את מדיניות ההתיישבות של ישראל הכוללת להפקעת אדמות ועקירה כפויה של פלסטינים לצורך הקמת יישובים המיועדים ליהודים. עוד העלו בפני הוועדה את הנושאים של הפלייה בחלוקת משאבים ובמתן שירותים ואת הדיכוי השיטתי של המאבק הפוליטי הלגיטימי של הציבור הערבי ומנהיגיו.

 

מרכז עדאלה מסר:

״יש לברך על המנדט של שניתן לוועדה לבחון לראשונה לעומק את סיבות השורש לאלימות ולפגיעה בזכויות האדם באזור. אנו משוכנעים כי הצטברו די והותר ראיות לכך שישראל מחילה על כלל הפלסטינים שתחת שליטתה פרקטיקות גזעניות המנוגדות לנורמות של המשפט הבינלאומי שאין להם מקום בעולם. כעת משישראל עיגנה בחוקתה את העליונות היהודית, חלה חובה מוסרית על אומות העולם להשמיע את קולם ולפעול להגנת זכויותיהם של כל הפלסטינים, ובכלל זה אלה המחזיקים אזרחות בישראל.״

 

הודעות קודמות לעיתונות
ועדת המעקב העליונה קראה להתערבות בינ״ל להגנה על זכויות האדם וביטחונם של האזרחים הערבים 16.5.2021

 

מועצת זכויות האדם של האו״ם תקים ועדת בדיקה להפרות זכויות אדם בשטחים הכבושים ובתוך ישראל 27.5.2021