הדו״ח הראשון של ועדת הבדיקה המיוחדת של האו״ם קובע כי הכיבוש הישראלי ומדיניות האפלייה הגזעית שהוא מפעיל בכל השטחים שתחת שליטתו עומדים בשורש הסכסוך

מרכז עדאלה קורא לוועדה להמשיך ולחקור את פשעי ישראל נגד הפלסטינים ואת משטר העליונות שהוא מכפיף משני צידי הקו הירוק

היום (ג' 07.06.2022)  ועדת הבדיקה המיוחדת שהוקמה על ידי מועצת האו״ם לזכויות האדם בעקבות אירועי מאי 2021  פרסמה את הד"וח הראשון שהיא מעבירה למועצת זכויות האדם של האו"ם. זוהי וועדת הבדיקה הראשונה שניתנה לה הסמכות לבחון הפרות זכויות אדם בכל השטחים שתחת שליטתה של ישראל, כולל פגיעה בזכויות האזרחים הערבים-פלסטינים בישראל. ועדת הבדיקה הצביעה על הכיבוש המתמשך, האפליה השיטתית נגד פלסטינים ועל מתן הפטור הגורף מענישה על פגיעה בהם, כסיבות השורש להמשך המתיחות באיזור, אי היציבות וההיגררות לסכסוך. 

 

מרכז עדאלה קורא לוועדת החקירה להמשיך ולחקור את הפרות זכויות האדם אליהן התייחסה בדו"ח הראשוני שלה, לרבות השלכותיו המפלות של חוק יסוד: הלאום, האיסור על איחוד משפחות פלסטיניות, העקירה הכפויה של קהילות בדואיות בנגב, והתגברות האלימות בתוך ישראל ב 2021 ו-2022. וכן קוראת לוועדה להמשיך ולבחון לעומק את המתקפה על ארגוני זכויות אדם וחברה האזרחית פלסטיניים, ובכלל זה ההכרזה על שישה ארגוני זכויות אדם וחברה אזרחית כ"ארגוני טרור" לאחרונה. סוגיות מרכזיות אלה עלו בפגישת מרכז עדאלה עם נציגי הוועדה בעמאן בחודש מרץ, ועדאלה ימשיך להעביר לוועדה ראיות בדבר מדיניות של הפרדה גזעית ושל שליטה ועליונות יהודית שמפעילה ישראל כלפי הפלסטינים משני צדי הקו הירוק.

 

 

הודעות קודמות לעיתונות


ועדת המעקב העליונה קראה להתערבות בינ״ל להגנה על זכויות האדם וביטחונם של האזרחים הערבים 16.5.2021

 

מועצת זכויות האדם של האו״ם תקים ועדת בדיקה להפרות זכויות אדם בשטחים הכבושים ובתוך ישראל 27.5.2021