בעקבות בקשת הארגונים גישה ועדאלה: בית המשפט לימאות הורה לשחרר סירת דיג לעזה

הסירה מוחזקת מאז פברואר השנה; החזקתה פוגעת בהכנסותיהן ובטחונן התזונתי של שבע משפחות ברצועה.

ב-13.9.2022 בעקבות בקשה שהוגשה על ידי הארגונים גישה ועדאלה לבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית המשפט לימאות, נאלצה ישראל לשחרר לעזה סירת דיג שבה תלויה פרנסתן של שבע משפחות ברצועה. הסירה נתפסה על ידי חיל הים הישראלי בשטח הימי בעזה והוחזקה בישראל מאז פברואר השנה, תוך פגיעה ישירה בהכנסותיהן ובטחונן התזונתי של המשפחות.

 

ישראל טוענת שהסירה הפרה את ההגבלות שהיא אוכפת במרחב הדיג בעזה ופנתה לבית המשפט בבקשה להחרימה לצמיתות. “גישה” ו”עדאלה” הגישו בקשה לסילוק על הסף של בקשת המדינה להחרים את הסירה וכן בקשה לצו ביניים שיאפשר את החזרת הסירה לבעליה בעזה עד תום ההליכים.

 

בתגובתנו לבקשת המדינה להחרים את הסירה, אנו טוענים שההגבלות ש”הופרו” על ידי הסירה, לטענת ישראל, הן הגבלות שהמדינה אוכפת בניגוד לחוק תוך הפרה של הדין הבינלאומי ופגיעה קשה לא רק בפרנסה של הדייגים שתלויים בסירה עצמה אלא בכלל תושבי עזה. הארגונים מדגישים כי תפיסת הסירה והחזקתה נעשתה בחוסר סמכות ובניגוד לחוק. מנהג עתיק יומין מעניק הגנה מיוחדת לסירות דיג שמבצעות פעולות דיג לצורך פרנסה ומחייה, גם בזמן מלחמות. דרישת המדינה להחרים את הסירה היא צעד ענישתי קיצוני שאין לו תקדים במדינות אחרות. אם תתקבל בקשתה, תמנע ישראל בצורה מכוונת ממשפחות דייגים בעזה את היכולת להתפרנס ולחיות בכבוד.

 

מאז תחילת השנה, מקורות בענף הדייג בעזה מדווחים על החרפה בהתעמרות של חיל הים הישראלי בדייגים ועל עלייה במספר התקריות שבהן ישראל תופסת סירות, עוצרת ותוקפת דייגים, ביניהם אף ילדים, כולל באמצעות שימוש בירי חי. זאת בנוסף להגבלות השרירותיות שישראל מחילה בשטח הימי של עזה, המצמצמות מלכתחילה את אפשרותם של דייגים לדוג ולהתפרנס.

 

בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את דרישתנו והורה למדינה לשחרר את הסירה, בכפוף לתנאים, אך המאבק על עתידה של הסירה, וכן על שאלת סמכותה של ישראל לקבוע ולאכוף את ההגבלות בשטח הימי של עזה, נמשך.