עדאלה: מינוי שר נוסף במשרד הביטחון נועד לקדם סיפוח ואפרטהייד בשטחים הכבושים

בדרישה לביטול השינוי בחוק יסוד: הממשלה בעקבות ההסכם הקואליציוני עם מפלגת הציונות הדתית, נטען כי הוא מכוון לטובת קידום מצע המפלגה ומדיניות הרחבת התנחלויות המנוגדת למשפט הבינלאומי.

ב-18.12.22 העביר מרכז עדאלה אל היועצת המשפטית לממשלה ואל הגורמים הרלוונטיים בממשלה, בכנסת ובצבא, את עמדתו בנושא סעיפי ההסכם הקואליציוני שבין הליכוד ומפלגת הציונות הדתית לקראת כינונה של הממשלה ה-37 הנוגעים למינוי שר נוסף במשרד הביטחון. במכתב שהועבר באמצעות עו"ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה, נטען כי התכלית של הצעת החוק לתיקון חוק יסוד: הממשלה, שהינה חלק מההסכם, נועדה לאפשר את מימוש מדיניותה המוצהרת ומצעה הפוליטי של מפלגת הציונות הדתית בדבר הרחבת התנחלויות בשטחים הכבושים. זאת, לרבות "הסדרת" התנחלויות ומאחזים, וצעדי סיפוח דה פקטו הכוללים חקיקה צבאית שתביא לזיהוי מהותי בין הדינים החלים על אזרחי ישראל המתגוררים בישראל לבין המתנחלים בגדה המערבית.

 

לקריאת ההסכם הקואליציוני שנחתם בין מפלגות הליכוד והציונות הדתית

לקריאת המכתב

 

מרכז עדאלה הצביע כי במצעה של המפלגה מובעת כוונה מפורשת לפעול למען "ריבונות דה פקטו", בין היתר, באמצעות "סגירת המנהל האזרחי והעברת האחריות על ההתיישבות ביו"ש למשרדי הממשלה". לשם כך, המפלגה מתחייבת לקדם חקיקה שתביא לביטול המנהל האזרחי והעברת סמכויותיו למשרדי הממשלה. לטענת מרכז עדאלה, זהו הרקע שבהקשרו יש לקרוא את ההסכם הקואליציוני והצעת החוק שתאפשר מינוי שר נוסף במשרד הביטחון.

 

לקריאת מצע הציונות הדתית

 

בפניית עדאלה גם הודגשו ההפרות של המשפט הבינלאומי הכרוכות ביישום קווי מדיניות אלה, ובהן היות הקמת התנחלויות הפרה של אמנת ג'נבה הרביעית העולות כדי ביצוע פשעי מלחמה לפי חוקת רומא. כל זאת, לצד היותו של ביסוס שתי מערכות חוק שונות בשטחים הכבושים העמקה של מנגנון האפרטהייד, שעליו חל איסור מוחלט בחוקת רומא אשר מגדירה אותו כפשע נגד האנושות. נוסף על כך, צעדי הסיפוח דה פקטו המהווים פשע של תוקפנות לפי דיני הכיבוש בחוקת רומא. מרכז עדאלה גם הזכיר בעמדתו כי בימים אלה מאשרת העצרת הכללית  של האו"ם פנייה לבית הדין הבינלאומי לצדק, לצורך קבלת חוות דעת מייעצת בדבר ההשלכות המשפטיות של הכיבוש המתמשך ושל צעדי הסיפוח דה פקטו שמבצעת ישראל.