רדיפת סטודנטים פלסטינים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל במהלך המלחמה

נתונים בדבר הליכים משמעתיים נגד סטודנטים פלסטינים בעקבות פרסומיהם ברשתות החברתיות מאז 7.10.2023

מאז 7 באוקטובר, סטודנטים פלסטינים רבים מצאו עצמם בלב סערה כאשר הוגשו נגדם תלונות לוועדות המשמעת של המוסדות שבהם לומדים בגין פרסומיהם ברשתות החברתיות. תלונות אלה הוגשו בעידודם של התאחדות הסטודנטים וארגוני ימין שונים, ולאחר שהנהלות של מוסדות רבים הודיעו שלא יגלו סובלנות לפרסומים מסיתים. יו"ר המועצה להשכלה גבוהה, שר החינוך יואב קיש, דרש מראשי המוסדות לנקוט בהליכים משמעתיים נגד הסטודנטים הללו ואף להגיש נגדם תלונות למשטרה.

 

ועדות המשמעת שדנו בתלונות אלה, חרגו מגבולות סמכותם לפי חוק זכויות הסטודנט, המגביל את ההליכים המשמעתיים לעבירות לפי תקנון המוסדות, שנעשו בקשר ללימודים בהם.

 

מרכז עדאלה, הפועל בשיתוף פעולה עם ועדת החירום מיסודה של ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל, מגיש סיוע משפטי לסטודנטים בעקבות התלונות שהוגשו נגדם.

 

להלן נתונים בדבר הליכים משמעתיים נגד סטודנטים פלסטינים בעקבות פרסומיהם ברשתות החברתיות מאז 7.10.2023, כפי שאסף מרכז עדאלה מן הדיווחים שהגיעו אליו ומן התיקים בהם הוא מייצג. (עדכון אחרון:25.11.2023)

 

להורדת מצגת הנתונים בפורמט PDF