ערר על הפקעת אדמות בלג'ון השייכות ל-486 משפחות ערביות מאום אל-פחם

בינואר 2010 דחה בית המשפט העליון את הערעור שהגשנו בשמן של 486 משפחות מאום אלפחם על החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת ממארס 2007, שעיקרו דרישת העותרים לבטל הפקעת חלק מאדמותיהם שנעשתה בשנת 1953 לצורכי "התיישבות",ובמקום זאת היא משמשת כיער נטע אדם. מדובר בשטח של 200 דונם מאדמות הכפר הערבי העקור לג'ון הסמוך למגידו.
בית המשפט דחה את עיקר טענתם של המערערים נגד תוקפה של ההפקעה משנת 1953 ואת הדרישה להחזירן לבעליהן המקוריים מכיוון שלא נעשה בה שימוש לצורכי "התיישבות" חיונית. השופטים קבעו כי "ייעוד של ייעור עולה בקנה אחד עם צרכים של התיישבות ופיתוח."


עא (ערר אזרחי) 4067/07, ג'בארין ואח' נגד מדינת ישראל

מסמכים קשורים: