התנגדות להפקעת אדמות ודרישה להכין תוכנית מתאר חדשה לדאלית אלכרמל

באוקטובר 2007 עתרנו לבג"ץ בשם 24 מתושבי דאלית אלכרמל נגד התוכנית להפקיע אדמות השייכות להם ולהרוס מאות בתים כדי להקים את "גן לאומי ויער הר שוקף". התוכנית מספחת את קרקעותיהם של העותרים לפארק הכרמל, הנמצא ממערב לדליית אל-כרמל, וחוסמת את אפיק ההתפתחות היחיד של היישוב.בעתירה טענו כי סיפוח קרקעות פרטיות של אזרחים מדאליתאלכרמל לפארק הכרמל הוא פגיעה חמורה ביותר בזכות הקניין הפרטי שלהם ובזכותם לקדם ולפתח את העיר.

בינואר 2008 חזרה בה פרקליטות המדינה מכוונתה לספח 27 מתוך 36 החלקות (בשטח כולל של כ-900 דונם). בית המשפט הורה לצדדים לקיים משא ומתן כדי להגיע להסדר, אךמשלא הגענו להסכמהשבנו ופנינו לבית המשפט. במאי 2011 דחה בית המשפט המחוזי בחיפה את העתירה.

בית המשפט המחוזי בחיפה, ע"מ 4377/07, מקלדה סאפי ואח' נגד המועצה הארצית לתכנון ובנייה