בחירות 2003: ניסיון למנוע את השתתפותם של אזרחים ערבים במערכת הפוליטית בישראל

בדצמבר 2002 נפלה ממשלת האחדות הלאומית והבחירות לכנסת ה-16 נקבעו ליום 28 בינואר 2003. בעקבות כך, הגישו מספר חברי כנסת ומפלגות מהימין בקשות פסילה כנגד חברי כנסת ומפלגות ערביות מתוך ניסיון למנוע את השתתפותם בבחירות לכנסת ה- 16. בנוסף לכך, בצעד חסר תקדים, הגיש היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין בקשה לפסול את מפלגת בל"ד ואת מנהיגה, ח"כ ד"ר עזמי בשארה מלהתמודד בבחירות. 

בקשות הפסילה הסתמכו רובן ככולן על סעיף 7(א) לחוק יסוד: הכנסת שתוקן במאי 2002. על פי סעיף זה, אדם או מפלגה השוללים את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ו/או תומכים במאבק מזוין של ארגוני טרור נגד מדינת ישראל, מנועים מלהתמודד לבחירות הכנסת. 

עדאלה ייצג את חברי הכנסת והמפלגות הערביות בפני ועדת הבחירות המרכזית, ולאחר מכן מול בית המשפט העליון. בתאריך 27 בדצמבר 2002 הגיש ארגון עדאלה את כתבי התשובה לועדת הבחירות המרכזית, שדנה בהם בין התאריכים 30-31 בדצמבר 2002. רוב חברי הועדה הצביעו בעד מניעת השתתפותם של מפלגת בל"ד וח"כ ד"ר עזמי בשארה וח"כ ד"ר אחמד טיבי בבחירות לכנסת ה- 16. הועדה אישרה את מועמדותם של ח"כ עבד אל- מלכ דהמשה והמפלגות חד"ש-תע"ל ורע"ם.
 
בעקבות החלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מועמדותם של ח"כ ד"ר עזמי בשארה וח"כ ד"ר אחמד טיבי ומפלגת בל"ד, בתאריך 7 בינואר 2003 הגיש ארגון עדאלה לבית המשפט העליון ערעורים כנגד ההחלטות הנ"ל. הערעור הראשון הוגש בשמה של מפלגת בל"ד וח"כ ד"ר עזמי בשארה והערעור השני הוגש בשמו של ח"כ ד"ר אחמד טיבי. בית המשפט העליון דן בערעורים בהרכב מורחב של 11 שופטים ובתאריך 9 בינואר 2003 הפך את החלטות ועדת הבחירות המרכזית, קיבל את הערעורים ובכך אישר את מועמדותם והשתתפותם של ח"כ ד"ר עזמי בשארה ומפלגת בל"ד, וח"כ ד"ר אחמד טיבי בבחירות לכנסת ה- 16.

 

א"ב 11280/02 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16 נגד ח"כ אחמד טיבי; א"ב 50/03 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16 נגד ח"כ עזמי בשארה; ע"ב 131/03 הברית הלאומית הדמוקרטית (בל"ד) נגד ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16