הזכות לציין את יום הנכבה

במאי 2003 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבית המשפט העליון בשמה של העמותה להגנה על זכויות העקורים בישראל כנגד החלטת משטרת חיפה שלא לאשר לעמותה לקיים תהלוכה לציון יום אל-נכבה, החל ביום שבו מציינת מדינת ישראל את יום העצמאות. המשטרה דחתה את בקשת העמותה ואת מסלול התהלוכה המוצע, התנתה את מתן הרישיון באיסור הנפת דגלי פלסטין, והשהתה את תשובתה זו עד סמוך למועד ההפגנה.

הדיון בעתירה נקבע לתאריך שבו היתה אמורה התהלוכה להתקיים ובית המשפט דחה את העתירה מבלי לדון בטענות שהועלו בה. בפסק הדין שהשתרע על פני מספר שורות בודדות קבע בית המשפט כי:

"עתירה זו הוגשה לבית-המשפט אמש, קרוב לשעה 19:00, סמוך ליציאת יום הזיכרון ולתחילת חגיגות יום העצמאות. לאחר עיון בטענות העותרים ובתשובות שניתנו להם על-ידי משטרת ישראל ופרקליטות המדינה, ושקילת כלל נסיבות העניין, הגענו לכלל מסקנה, כי עניינה של העתירה איננו מצדיק כינוס ישיבה של בית-המשפט בעיצומו של יום העצמאות לצורך קיום דיון בעתירה. מטעם זה, ומבלי להידרש לטענות העותרים לגופן, אנו מחליטים לדחות את העתירה".


בג"צ 4130/03, העמותה להגנה על זכויות העקורים בישראל ואח', נגד מפקד המחוז הצפוני ואח'

מסמכים קשורים: