ניסיון למנוע קיום תהלוכת מחאה נגד המלחמה על עיראק

באפריל 2003 ארגנו כמה מפלגות ערביות ותנועות שלום ערביות-יהודיות תהלוכת מחאה נגד המלחמה בעיראק. התוואי המתוכנן של תהלוכת המחאה עבר ברחובותיה הראשיים של חיפה. יומיים לפני התאריך המתוכנן של תהלוכת המחאה החליטה המשטרה לשנות את מסלול התהלוכה כך שתעבור ברחובות צדדיים בלבד. מרכז עדאלה הגיש עתירה בשמם של מארגני התהלוכה לבית המשפט העליון, אך לאור הודעת הפרקליטות לפיה יותר קיום התהלוכה בהתאם לתוואי המקורי, הוחלט למשוך את העתירה.

בג"צ 3479/03, השאם נפאע ואח', נגד משטרת ישראל ואח'; העתירה הוגשה באפריל 2003; העתירה נמשכה לאור הבטחת הפרקליטות לפיה יותר קיום התהלוכה.