ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת לאשר צו מעצר מינהלי נגד מר ע'סאן עתאמלה


בפברואר 2001 ערער עדאלה לבית המשפט העליון נגד החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת מדצמבר 2001 לאשר את צו המעצר המינהלי שהוציא שר הביטחון אהוד ברק נגד מר ע'סאן עתאמלה לתקופה של שישה חודשים. 

בערעור נטען כי:
  • החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת התבססה על חומר חסוי.
  • זכותו של מר עתמאלה למשפט הוגן נפגעה היות ונמנע מעורך דינו לעיין בחומר שעליו התבססה החלטת בית המשפט המחוזי.
  • היה בכוחו של בית המשפט המחוזי להפחית מהפגיעה הקשה בזכותו של מר עתאמלה לחירות ולחופש תנועה באמצעות מעצר בית או צמצום המעצר המנהלי.

במרס 2001 דחה בית המשפט העליון את הערעור. ביוני 2001 שוחרר מר עתאמלה ממעצרו.

עמ"מ 1232/01, ג'סאן עתאמלה נגד שר הביטחון. הערעור הוגש בפברואר 2001 ונדחה במרס 2001.