חובת פרסום הודעות מטעם רשם המפלגות בשפה הערבית

 

בפברואר 1999 עתר מרכז עדאלה לבית המשפט העליון בשמו ובשם פעילה פוליטית ערבייה נגד רשם המפלגות. העתירה הוגשה בעקבות סירובו של רשם המפלגות להיענות לדרישת העיתון "אלאתיחאד", היומון היחיד בישראל בשפה הערבית, לפרסם בעמודיו מודעות בדבר רישום מפלגות חדשות כיוון שהרשם מפרסם את ההודעות בדבר רישום מפלגות חדשות אך ורק בעיתונים בשפה העברית. הרשם הודיע ל"אלאתיחאד" כי מאז שנכנס לתוקפו חוק המפלגות, תשנ"ב-1992, מתפרסמות המודעות רק בשפה העברית. לטענת הרשם, הנימוקים היחידים לבחירת עיתון לפרסום הם הבאת המידע לידיעת הציבור, וכי בסופו של דבר כל האזרחים יודעים על דבר קיומן של מפלגות חדשות, כיוון שהתקשורת מדווחת על כך.
 
בעתירה טען עדאלה שנוהלי הרשם מפירים את הוראת החוק הקובע שהשפה הערבית היא שפה רשמית במדינה, ופוגעים בחופש המידע של האזרחים הערבים שאינם קוראים עיתונים בעברית – ובזכותם לקחת חלק בהליך הפוליטי. 

בתגובה על העתירה הודיעה פרקליטות המדינה, כי מכאן ואילך יפרסם רשם המפלגות את המודעות בערבית, על אף שהחוק אינו מחייב אותו במפורש לנהוג כך, ובכך התקבלה העתירה.


בג"ץ 989/99 עדאלה נגד רשם המפלגות ואח'; העתירה הוגשה בפברואר 1999; פסק הדין ניתן בפברואר 1999

מסמכים קשורים: