עתירה לביטול חקיקה אשר מונעת מפלסטינים תושבי השטחים הכבושים לתבוע פיצויים מהמדינה

העתירה הוגשה בספטמבר 2005 על ידי עדאלה, האגודה לזכויות האזרח והמוקד להגנת הפרט, אלחק – החוק בשירות האדם (הגדה המערבית), המרכז הפלסטיני לזכויות האדם (עזה), בצלם, הוועד נגד עינויים בישראל, רופאים לזכויות אדם ושומרי משפט.

העותרים דרשו מבית המשפט להכריז על בטלותם של התיקונים לחוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה), השוללים מתושבי השטחים הכבושים, אזרחים של "מדינות אויב" ופעילים או חברים ב"ארגון טרור" את הזכות לקבל פיצויים ממדינת ישראל על נזקים שנגרמו להם על ידי כוחות הביטחון הישראליים, ובכלל זה נזקים שנגרמו להם גם שלא בפעילות מלחמתית.

בג"ץ 8276/05, עדאלה ואח' נגד שר הביטחון ואח' (תיק פתוח)

לקריאה נוספת: 

בג"ץ ידון בהרכב מורחב בחוקתיות חקיקה המונעת מפלסטינים לתבוע פיצויים מהמדינה 29.8.2006

בג"צ הוציא צו על תנאי בעניין התיקון הגזעני לחוק המונע מהפלסטינים תושבי השטחים הכבושים להגיש תביעות בגין נזקים שנגרמו ע"י הצבא; 25.7.2006

מסמכים קשורים: