דרישה להגדיר את המושג המשפטי "צורך צבאי מיידי" שהצבא מסתמך עליו כדי להרוס בתים בשטחים הכבושים

במאי 2004 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבג"צ נגד רשויות הצבא, שר הביטחון וראש הממשלה, נגד מדיניות הריסת הבתים בשטחים הכבושים. העתירה הוגשה בשם עדאלה ובשמם של המרכז הפלסטיני לזכויות אדם בעזה וארגון זכויות האדם הפלסטיני אלחק. בעתירה נתבקש בג"צ ליצוק תוכן ומשמעות למושג המשפטי "צורך צבאי מיידי ומוחלט" אשר משתמש בו הצבא כתירוץ לפעולות נרחבות של הריסת בתים. עוד נתבקש בג"צ להחיל על המושג הנ"ל את ההגבלות הרבות שהטיל המשפט הבינלאומי על הריסת בתים.

עד לזמן הגשת העתירה, ואף על פי שהוגשו עתירות רבות בנושא מדיניות הריסת בתים, דן בג"צ אך ורק בשאלת הענישה הקוליקטיבית וזכות השימוע של האזרחים שבתיהם מיועדים להריסה, וקיבל את טענות הצבא הנשענות על "צורך צבאי מיידי ומוחלט", ולמעשה הכשיר את הריסת הבתים. בעתירה נטען כי לפי המשפט הבינלאומי והמשפט ההומניטרי חל איסור על הריסת בתים. הריסת בתים נרחבת מוגדרת לפי המשפט הבינלאומי כהפרה בוטה לאמנת ג'נבה הרביעית וכהפרה רצינית לדיני המלחמה. כלל יסוד זה, נגזר מהנחת היסוד של המשפט הבינלאומי אודות חובת ההבחנה באוכלוסיה האזרחית ואיסור הפגיעה בזכויותיה המובטחות על פי המשפט הבינלאומי. אומנם המשפט הבינלאומי הגדיר סייג לכלל זה והוא "צורך צבאי מיידי וממשי". אולם, גם חריג זה כפוף לעקרונות וכללים בסיסיים במשפט הבינלאומי, במיוחד עקרון ההבחנה בקיומה של אוכלוסיה אזרחית לעומת אחרת, ועיקרון המידתיות. עוד נטען בעתירה כי רשויות הצבא הפכו חריג זה לכלל המנחה אותם בכל מעשה הריסת בתים. עוד נטען בעתירה, כי הריסת הבתים מנוגדת למשפט ההומניטרי המורה על תחולת מבחן המידתיות ביישום החריג לכלל הבסיסי בדבר איסור הריסת בתים; מדיניות הריסת הבתים נוגדת את הפסיקה האחרונה שניתנה בשנים 2000-2003 על ידי בית הדין הבינלאומי לעניין יוגוסלביה לשעבר; פעולות הריסת הבתים הנשענות על הטענה כי מדובר ב"צורך צבאי מיידי", מהווה הפרה של הזכויות הבסיסיות ביותר של האוכלוסייה האזרחית. פעולות אלו מהוות ביצוע ענישה קולקטיבית האסורה אף היא על פי המשפט הבינלאומי המחייב את הצבא ככוח כובש; פעולות הריסת הבתים פוגעות באופן קשה ובלתי מידתי, בזכויות חוקתיות המעוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, לרבות זכות הקניין, הזכות לחיים.

בג"צ 4969/04 עדאלה ואח' נגד אלוף פיקוד הדרום ואח'

מסמכים קשורים: