התנגדות לתוכנית כביש הטבעת המזרחי בירושלים, המיועדת ליצור כבישי אפרטהייד ולהפוך את השכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים לקנטונים, תוך הפרה של המשפט הבינלאומי והחוק הישראלי

התנגדות לתוכנית הוגשה במרס 2008, בשם עמותות פלסטיניות וארבע רשויות מקומיות

 

הוועדה דנה בהתנגדות ביולי 2009; ההתנגדות תלויה ועומדת לפני הכרעה.

מסמכים קשורים: