התנגדות לתוכנית המתאר המחוזית לירושלים, שתטיל טבעת חנק על הפלסטינים בעיר, תבצר עוד יותר את ההתנחלויות ותשנה את ההרכב הדמוגרפי של העיר