עתירת אסיר בדרישה לאשר את השתתפותו בחתונת בנו

מר מוחמד זאיד הינו אזרח ישראל. ב-1987 נשפט מר זאיד בבית משפט הצבאי בלוד למאסר עולם וסווג על ידי שרות בתי הסוהר כאסיר ביטחוני. בעקבות התעלמות רשויות בתי הכלא מבקשתו להשתתף בחתונת בתו הבכורה, פנה מרכז עדאלה אל בית המשפט המחוזי בנצרת על מנת שבית המשפט יורה לשרות בתי הסוהר לאפשר למר זאיד להשתתף בחתונת ביתו. בית המשפט דחה את העתירה בנימוק כי יציאתו של האסיר תסכן את ביטחון המדינה. בספטמבר 2001 עתר עדאלה לבית המשפט העליון בבקשה לבטל את החלטת בית המשפט המחוזי ולהתיר את השתתפות האסיר בחתונת ביתו. בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור וקבע כי אין מקום להתערב בהחלטתו של בית המשפט המחוזי בנצרת.

רע"ב 6990/01 מוחמד זאיד נ' שרות בתי הסוהר; פסק הדין התקבל בספטמבר 2001