בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון: יש להתיר לאסיר לצאת לחופשה

באוקטובר 2000 שונה סיווגו של האסיר עבד אלרחים מסארווה בעקבות ציור שצייר ובו הופיע הדגל הפלסטיני.

בספטמבר 2002 עתר מר מסראווה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו נגד סיווגו מחדש, אשר מנע ממנו לצאת לחופשות מחוץ לכלא. בית המשפט המחוזי דחה את עתירותיו על סמך מידע מודיעיני שהוגש מטעם שירות בתי הסוהר, שלפיו האסיר מהווה סכנה ביטחונית ועל כן אין להתיר את יציאתו.

באפריל 2002, לאחר שבמשך 14 חודשים נמנע מהאסיר לצאת לחופשות, הגיש מרכז עדאלה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון נגד החלטת בית המשפט המחוזי. בעקבות הגשת הבקשה נעתרה המדינה והסכימה לאפשר לאסיר לצאת לחופשה בכפוף לתנאי מעצר בית, וכן לשנות את סיווגו באופן שיוכל להשתתף בקורסי לימוד בבית הכלא. עדאלה התנגד לתנאים המגבילים האלה בטענה שהם מיותרים ומפירים את זכויותיו של האסיר מעל לנדרש וכי ממילא הוא לא עבר כל עבירה בבית הכלא אשר תצדיק את הטלת ההגבלות האלו, אולם בית המשפט קיבל את עמדת המדינה ובכך דחה את בקשת רשות הערעור.

רע"ב 3187/02 עבד אלרחים מסארווה נ' שירות בתי הסוהר; רשות הערעור נדחתה באפריל 2002

מסמכים קשורים: