זכות ילדי אסירים ועצורים המסווגים כביטחוניים לבקר את הוריהם האסירים, ולשהות בקרבה פיזית במחיצתם

באפריל 2010 קיבל בג"ץ עתירה שהגיש מרכז עדאלה בשנת 2004 בשמם של עשרה ילדי אסירים המסווגים כביטחוניים, האגודה למען האסיר ועדאלה, נגד שירות בתי הסוהר (שב"ס), בדרישה לאפשר לילדי האסירים המסווגים כ"ביטחוניים" לבוא במגע פיזי עם הוריהם האסירים במהלך ביקוריהם בבתי הכלא.

ביקורי האסירים המסווגים כביטחוניים מתקיימים כאשר קיר זכוכית חוצץ בינם לבין מבקריהם. העתירה הוגשה לאחר ששב"ס הודיע כי איננו מתכוון לאפשר לילדי האסירים שמסווגים כביטחוניים שמתחת לגיל 10 להתקרב אל הוריהם האסירים במהלך 15 הדקות האחרונות של ביקורם בכלא, כפי שנהג לעשות זאת בעבר.

בעקבות הגשת העתירה ולאחר 6 שנים של התדיינויות ובהסכמת הצדדים הורה בג"ץ להתיר לילדים עד גיל 8 לקיים מגע ישיר עם אבותיהם האסירים במשך כמה דקות במסגרת הביקור; על פי פסק הדין, תדירות "הביקורים הפתוחים" לא תפחת מפעם אחת בחודשיים; ובנסיבות מתאימות, ניתן יהיה להגדיל תדירות זו על פי שיקול דעת הגורם המוסמך. הסדר זה יחול מ- 1.8.2010.

בג"ץ 7585/04 חכים כנאענה נ. שרות בתי הסוהר

מסמכים קשורים: