עתירה נגד הגבלת זכותם של עצורים חברי הפרלמנט הפלסטיני להיפגש עם עורכי-דינם

ביום שלישי, 4 ביולי 2006, הוציא בג"ץ החלטה המאפשרת לעצורים חברי הפרלמנט הפלסטיני להיפגש עם עורכי-דינם לאלתר. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה שהגיש מרכז עדאלה נגד שירות בתי הסוהר. חברי הפרלמנט הפלסטיני אחמד עטון, מוחמד אבו טיר וחאלד אבו ערפה, תושבי ירושלים המזרחית, נעצרו ב-29 ביוני 2006 ומאותו יום ועד להגשת העתירה לא התאפשר להם כלל להיפגש עם עורכי-דינם. יממה לאחר מעצרם שלל שר הפנים, רוני בר-און, את רישיון ישיבת הקבע שברשותם.

העתירה הוגשה באמצעות עורכת-הדין עביר בכר מעדאלה ובשם עורכי-הדין פאדי קוואסמי ופידא קעואר ומרכז עדאלה. בעתירה נטען, כי מניעת המפגש בין העצורים לבין עורכי-דינם פוגעת באופן בלתי מידתי בזכותם החוקתית של העצורים להיוועץ בעורכי-דינם. כמו כן נטען, כי האיסור רק יגביר את הסיכון לפגיעה בשלמות גופם של העצורים ולגרימת נזק לבריאותם, לכבודם ולזכותם לפנות לערכאות משפטיות. עדאלה הדגיש בעתירה, כי מניעת המפגש בין העצורים לעורכי-דינם אינה פוגעת רק בזכותם לייצוג משפטי, אלא גם שוללת מהם את האפשרות לפנות לבית המשפט בעתירה נגד שלילת תושבותם, במיוחד מכיוון שהיא חושפת אותם לסכנת גירוש מהמדינה אם יוחלט לשחררם ממעצר.

נוסף על עניינם הספציפי של העצורים, חברי הפרלמנט הפלסטיני, העתירה ביקשה לבטל את כל המגבלות הבלתי חוקיות המוטלות על האסירים הפלסטינים המסווגים כביטחוניים, ובמיוחד את המגבלות בכל הנוגע למפגש בינם לבין עורכי-דינם. לפני למעלה משנתיים הוציא שב"ס הנחיה פנימית, המונעת כניסתם של עורכי הדין לביקור עצורים ואסירים כל עוד לא תיאמו זאת מראש עם שב"ס. הנחיה זו יושמה גם במקרים דחופים, שלא סבלו כל דיחוי. בג"ץ התבקש בעתירה להורות לשב"ס לבטל את החלטתו השרירותית והגורפת, מאז חטיפת החייל הישראלי, למנוע את כניסתם של כלל עורכי-הדין לבתי הכלא לביקור אסירים פלסטינים המסווגים כביטחוניים. החלטה זו, נטען בעתירה, היא בלתי חוקית במיוחד נוכח העובדה כי אין לשב"ס כל סמכות חוקית להורות על סגירת שערי בתי הכלא באופן הרמטי בפני עורכי הדין.

בדיון הדחוף שהתקיים ב-4 ביולי 2006 לפני הרכב של שלושה שופטי בג"ץ - מרים נאור, עדנה ארבל ודוד חשין - חזר בו שב"ס מעמדתו והצהיר כי הוא עומד להתיר לכלל עורכי הדין להיכנס לבתי הכלא ולבקר את האסירים הפלסטינים. אי לכך ביקש שב"ס מבית המשפט להורות על דחיית העתירה עקב התייתרותה. עו"ד עביר בכר מעדאלה התנגדה לכך וטענה בפני בית המשפט, כי פתרון הבעיה הספציפית איננו מביא בהכרח לפתרון העניין העקרוני שהועלה בעתירה, הנוגע לכלל המגבלות המוטלות על כניסתם של עורכי דין לביקור האסירים הפלסטינים. בסוף הדיון הורה בג"ץ לעדאלה לתקן את העתירה בתוך עשרה ימים ולהרחיב בעניין ההגבלות המוטלות על מפגשים בין אסירים פלסטינים לעורכי-דינם. הדיון הבא נקבע ל-25 באוקטובר 2006.

בג"ץ 5613/06 פאדי קוואסמי, עו"ד, ואח' נ' שירות בתי הסוהר (תלוי ועומד)

מסמכים קשורים: