דרישה להוציא צו שיחייב את המוסד לביטוח לאומי לשלם מייד את גמלאות הנכות המגיעות לכ-700 עובדים פלסטינים בעזה.

 

עדאלה ומרכז אלמיזאן לזכויות אדם עתרו באוגוסט 2009 לבג"ץ בדרישה להורות למוסד לביטוח לאומי לחדש את העברת קצבאות הנכות ל-700 זכאים מרצועת עזה, לאחר שהעברתן הופסקה עם החלטת בנק ישראל לחדול מכל פעילות מול בנקים ברצועת עזה. מדובר בפלסטינים תושבי עזה ששילמו מסים למוסד לביטוח לאומי ולגופים אחרים בישראל כנדרש בחוק, שנפגעו ו/או נפצעו בעת עבודתם בישראל והקיצבה היא מקור הכנסתם היחיד. עם קבלת הזכאות לקיצבה מהמוסד לביטוח לאומי קיימת חובה להעביר את הקיצבה מדי חודש בחודשו והפסקתה או מניעתה נחשבת לעבירה על החוק.

העתירה הוגשה לאחר שחזרנו ופנינו לבנק ישראל, למוסד לביטוח לאומי, לראש הממשלה ולמשרדי ממשלה שונים, שהתחמקו מאחריות בנושא. בעקבות העתירה הצהירה המדינה כי החלה במשא ומתן עם הרשות הפלסטינית להקמת מנגנון להעברת הקצבאות. התיק נסגר לאחר שהקצבאות הועברו לזכאים, ואולם עדאלה ממשיך לעקוב אחר יישום התחייבויות המדינה, שלא תמיד מיושמות במלואן.

התיק תלוי ועומד. 

 

 

בג"ץ 6820/09, פאדל אבו אל-קומצאן ואח' נ' בנק ישראל ואח'