עתירה נגד חוק הנכבה


 
בינואר 2012 דחה בית המשפט העליון עתירה של עדאלה והאגודה לזכויות האזרח לקבוע כי "חוק הנכבה" הוא בלתי חוקתי ודחה את הטענות כי הוא מפר את חופש הביטוי ואת הזכות לשוויון ופוגע בזכותם של האזרחים הערבים לשמר את ההיסטוריה שלהם ואת תרבותם. בית המשפט קבע כי העתירה הוגשה בשלב מוקדם מדי, כיוון שהמדינה עדיין לא יישמה את החוק באמצעות קיצוץ התקציב שמקבל מי מן העותרים.

בג"ץ 3429/11 בוגרי התיכון האורתודוקסי ואח' נגד שר האוצר ואח'

מסמכים קשורים: