עתירה נגד חוק ועדות הקבלה

בעתירה לבג"ץ דורש מרכז עדאלה לבטל את "חוק ועדות הקבלה", בנימוק שמדובר בחוק מפלה ובלתי חוקתי. החוק – תיקון לפקודת האגודות השיתופיות (מס' 8), התשע"א-2011 – התקבל ב-22 במרס 2011. הוא מסדיר את הרכבן וסמכויותיהן של ועדות הקבלה הפועלות ביישובים הקהילתיים וביישובים החקלאיים בנגב ובגליל. החוק יחול על 434 יישובים (כ-90% מהיישובים הקהילתיים בישראל) והוא מעניק שיקול דעת כמעט מוחלט לוועדות הקבלה בכל הנוגע לדחיית מועמדים המבקשים להתגורר ביישובים אלה. 

בג"ץ הוציא צו על תנאי נגד חוקתיות חוק ועדות הקבלה, ולפיו על המדינה לנמק תוך 45 ימים מדוע לא לבטל את החוק. עוד קבעו השופטים כי התיק יועבר להמשך דיון בפני הרכב מורחב של תשעה שופטים. התיק תלוי ועומד.

קראו עוד


בג"ץ 2504/11, עדאלה- המרכז המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' הכנסת

מסמכים קשורים: