עתירה לבג"ץ נגד פסילת הצעת ח"כ אחמד טיבי לתיקון חוק הנכבה ע"י נשיאות הכנסת

 

 

 

ביולי 2011 עתרנו לבג"ץ בשמו של ח"כ ד"ר אחמד טיבי, נגד החלטת נשיאות הכנסת שלא לאשר לו להניח על שולחן הכנסת הצעת החוק לתיקון חוק הנכבה שאושר בכנסת במרס באותה שנה.

 
הצעת החוק של ח"כ טיבי נפסלה בטענה כי היא שוללת את הגדרת מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי. בהצעת החוק ביקש ח"כ טיבי לתקן את חוק הנכבה כך ששר האוצר יהיה רשאי להפחית העברות מתקציב המדינה לגוף מתוקצב שהוציא הוצאה שהיא במהותה "הכחשה פומבית של יום הנכבה כאירוע היסטורי, אמיתי ומכונן של אסון העם הפלסטיני, לרבות המיעוט הערבי במדינת ישראל". את העתירה הגיש עו"ד חסן ג'בארין מנכ"ל מרכז עדאלה. 

ביוני 2012 קיבלו שופטי בג"ץ גרוניס, חיות וזילברטל את בקשת עו"ד חסן ג'בארין מעדאלה והחליטו להוציא צו על תנאי נגד החלטת נשיאות הכנסת. כן הורו השופטים למדינה לנמק מדוע לא לקבל את העתירה ולאשר את הנחת הצעת החוק על שולחן הכנסת. כמו כן החליטו השופטים להעביר את המשך הדיון בעתירה זו להרכב מורחב של שבעה שופטים.

לפני הדיון המתוכנן בעתירתו של ח"כ אחמד טיבי בפברואר 2013 החליט בית המשפט לדחות את העתירה.  בית המשפט קבע כי ח"כ טיבי יוכל להגיש את הצעת החוק בכנסת החדשה בשנת 2013. עם זאת, כאמור לעיל, בית המשפט כבר הוציא צו על תנאי בעתירה והרחיב את הרכב השופטים שידונו בה לשבעה שופטים. 


  

 

בג"ץ 5478/11 ח"כ אחמד טיבי נגד יו"ר הכנסת ח"כ רובי ריבלין

מסמכים קשורים: