הזכות להשתתף בבחירות לשלטון המקומי

בשנת 1996 זכה הכפר מזרעה למעמד מוניציפלי עצמאי. כהכנה לבחירות לרשות המקומית מינתה הממשלה ראש מועצה, מועצה מקומית ממונה וכמה בעלי תפקידים מינהליים. ראש המועצה היה מעורב לפי הטענה במעשי שחיתות ולכן הודח מתפקידו. באוגוסט 1999 פורסם מכרז פנימי לתפקיד מזכיר המועצה. המכרז הופץ רק בקרב עובדי המועצה ולא פורסם בשפה הערבית. בעקבות המכרז מונה איש ש"ס.

באוגוסט 1999 הגשנו עתירה לבית המשפט העליון ודרשנו לבטל את המכרז הפנימי למשרת מזכיר המועצה, וכי מכרז זה וכל המכרזים העתידיים יפורסמו בשפה הערבית. בתשובתם הסכימו המשיבים לפרסם את המכרז בערבית, אך סירבו לבטל את מינוי מזכיר המועצה או לפרסם מכרז פומבי חדש למשרה.

 

בג"ץ 5734/99 עומר מבארכה נגד הרב יצחק עידן ואח'

מסמכים קשורים: