בחירות 2003: ניסיון למנוע את השתתפותם של רשימות ומנהיגים ערבים בבחירות לכנסת ה-16

בדצמבר 2002 נפלה ממשלת האחדות הלאומית, והבחירות לכנסת ה-16 נקבעו ל-28 בינואר 2003. בעקבות זאת הגישו חברי כנסת ומפלגות מהימין בקשות פסילה נגד חברי כנסת ומפלגות ערביות וכן את ח"כ ד"ר אחמד טיבי מלהתמודד בבחירות, בניסיון למנוע את השתתפותם בבחירות. בנוסף לכך הגיש היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין בקשה לפסול את מפלגת בל"ד ואת מנהיגה, ח"כ עזמי בשארה. בקשות הפסילה הסתמכו רובן ככולן על סעיף 7(א) לחוק יסוד: הכנסת שתוקן במאי 2002.

עדאלה ייצג את חברי הכנסת והמפלגות הערביות בפני ועדת הבחירות המרכזית ולאחר מכן בבית המשפט העליון. רוב חברי הוועדה הצביעו בעד מניעת השתתפותם של מפלגת בל"ד וח"כ עזמי בשארה וח"כ אחמד טיבי בבחירות לכנסת ה-16. הוועדה אישרה את מועמדותם של ח"כ עבד אלמלכ דהאמשה והמפלגות חד"ש-תע"ל ורע"ם.
בית המשפט העליון דן בערעורים בהרכב מורחב של 11 שופטים. ב-9 בינואר 2003 הפך את החלטות ועדת הבחירות המרכזית, קיבל את הערעורים בתיק של בשארה ובל"ד (ברוב של שבעה שופטים נגד ארבעה) וכן קיבל את ערעורו של ח"כ טיבי בפה אחד ובכך אישר את מועמדותם והשתתפותם של ח"כ בשארה ומפלגת בל"ד ושל ח"כ טיבי בבחירות לכנסת ה-16.

 

א"ב 11280/02 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16 נגד ח"כ אחמד טיבי;

א"ב 50/03 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 16 נגד ח"כ עזמי בשארה;

ע"ב 131/03 הברית הלאומית הדמוקרטית (בל"ד) נגד ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16