התניית היתרי כניסה לעזה לצורך ביקור אצל בני זוג וילדים בהתחייבות לשהות בעזה שלושה חודשים רצופים

במאי 2004 הגשנו יחד עם המוקד להגנת הפרט עתירה לבג"צ נגד אלוף פיקוד דרום, בדרישה לבטל את ההוראה החדשה המתנה מתן ו/או הארכת תוקף היתר להיכנס לעזה לאזרח/תושב ישראל המבקש  לבקר אצל בן זוגו ו/או ילדיו המתגוררים בעזה, בהתחייבות לשהות בעזה שלושה חודשים רצופים שבמהלכם לא ישוב לישראל. את ההוראה נתן אלוף פיקוד הדרום, במטרה לצמצם את השימוש במחסום ארז. העתירה הוגשה בשם ארבע משפחות שנפגעו מההוראה החדשה, שבהן אחד מבני הזוג הוא תושב או אזרח ישראל והאחר תושב רצועת עזה.

בעתירה נטען כי הוראה זו פוגעת הלכה למעשה בעיקר בערבים אזרחי ישראל, שכן כידוע הם אלו אשר נישאים לפלסטינים תושבי רצועת עזה. יודגש כי ההוראה אינה חלה על אזרחי ישראל המבקשים להיכנס לרצועת עזה כדי לבקר בהתנחלויות. על כן, נטען בעתירה, מבמחן התוצאה מדובר באפליה על בסיס לאום המגיעה לפגיעה בכבוד האדם. ההוראה החדשה מפלה לרעה באופן בוטה אזרחים ישראלים הנשואים לתושבי רצועת עזה ו/או הורים או ילדים של תושבי עזה בכל הקשור לזכויותיהם החוקתיות לחיי משפחה, לכבוד, לשוויון ולפרטיות, וכן את זכותם החוקתית להיכנס לישראל; תכליתה של ההוראה אינה ראויה, גורפת ובלתי מידתית.

ביולי 2004, בעת הדיון בעתירה בפני בג"ץ, הודיע אלוף פיקוד הדרום על הקפאת ההוראה. עוד הודיע אלוף פיקוד הדרום בדיון כי מעתה כל בקשה להיתר תיבדק באופן פרטני, וכי ייערכו בדיקות לגבי עצם הצורך בהוראה. בנסיבות אלה לא הכריע בג"ץ בדבר חוקיות הוראת אלוף הפיקוד, וקבע שכל טענותיהם של העותרים שמורות להם והם יוכלו לשוב לבית המשפט באם בעקבות בדיקות אלוף הפיקוד יוחלט על חידוש ההוראה.

 

בג"צ 5076/04 ז. חוסייני ואח' נגד אלוף פיקוד דרום


מסמכים קשורים: