ועדת האו"ם נגד עינויים (CAT)

ועדת האו"ם נגד עינויים (CAT) פירסמה את מסקנותיה הסופיות על ישראל במאי 2009. המסקנות כללו התייחסות לרבות מהסוגיות שהעלו לפני הוועדה – בכתב ובעל פה – עדאלה, אל-חאק, אל-מיזאן, DCI-Palestine, רופאים לזכויות אדם – ישראל והוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, כחברים בקואליציה "מאוחדים נגד עינויים". עדאלה תרם מחקר בעשר סוגיות הנוגעות לעינויים וליחס אכזרי, לא אנושי ומשפיל. הארגונים הגישו דו"ח משותף לוועדה בספטמבר 2008 ובאפריל 2009 השתתפו בדיונים בז'נבה, שבהם עסקה הוועדה בישראל (עורכת הדין פטמה אלעג'ו ייצגה את עדאלה). במסקנותיה התייחסה הוועדה לשאלות משמעותיות, הנוגעות למה שהגדירה "אין-ספור טענות עקביות ונמשכות" לעינויים של פלסטינים ולהתאכזרות כלפיהם מצד ישראל וקראה לחקירה בלתי תלויה של מבצע "עופרת יצוקה" בעזה. התקיימו גם פגישות עם פקידי האו"ם העובדים בוועדה לעניין העינויים, עם קבוצת העבודה של האו"ם העוסקת במעצרים שרירותיים, עם הדווח המיוחד של האו"ם לשטחים הכבושים ועם ראש הסקציה לגופי האמנות של האו"ם וראש היחידה לחברה אזרחית במשרד נציב האו"ם לזכויות האדם. ההשתתפות בדיונים וכתיבת הדו"חות היו בתמיכת הנציבות האירופית.

אפשר לעיין במסמכים הרלוונטיים לישיבות הוועדה בנוגע לישראל בכתובת