המתקפה הישראלית על עזה בדצמבר 2008-ינואר 2009

עדאלה עקב מקרוב אחר ההתפתחויות באו"ם ובחן את החקירות שניהל בעת המתקפה הישראלית על עזה בדצמבר 2008-ינואר 2009 ואחריה. עדאלה הגיש לדווחים המיוחדים מטעם האו"ם חומרים המתארים את פעילותו המשפטית. אחד הדווחים המיוחדים שקיבלו חומרים מעדאלה הוא פרופ' ריצ'רד פולק, הדווח המיוחד של האו"ם למצב זכויות האדם בשטחים הכבושים, שהגיש דו"ח למועצת זכויות האדם של האו"ם במרס 2009. לעיון בדו"חות האו"ם ראו: