מיעוטים והזכות לחינוך

מומחית עצמאית של האו"ם לבעיות מיעוטים, גיי מקדוגאל, הציגה במרס 2009 סדרה של המלצות על מיעוטים והזכות לחינוך למועצת זכויות האדם של האו"ם. עדאלה מילא תפקיד פעיל בניסוח ההמלצות, באמצעות הערות והצעות שהתייחסו לטיוטה של ההמלצות. הטיוטה הוצגה לדיון בכנס היסוד של פורום חדש לענייני מיעוטים, שהתקיים בז'נבה בדצמבר 2008. עורכת הדין סאוסן זהר מעדאלה השתתפה בכנס היסוד כמומחית בתחום שנבחרה על ידי האו"ם. בעקבות המלצות עדאלה הוסיפה המומחית העצמאית ארבע סעיפים חדשים להמלצות. כן הוכנסו תיקונים ותוספות משמעותיים, כדי לחזק 14 סעיפים נוספים בהמלצות. סעיפים אלה מתייחסים לאפליה של נשים מקבוצות מיעוט, לזכויות התרבותיות ולנרטיבים של מיעוטים ולעניינים אחרים. הכוונה היא שהמלצות אלה יהפכו להערה כללית של ועדת האו"ם לביעור האפליה הגזעית ולפיכך ייחשבו פרשנות מחייבת של משפט זכויות האדם הבינלאומי בנושא זה.

לדו"ח של גיי מקדוגאל ולנוסח הסופי של ההמלצות ראו:

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/111/77/PDF/G0911177.pdf?OpenElementhttp://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.11.Add.1.pdf