ועידת דרבן

פואד סולטני, חבר הנהלת עדאלה, השתתף כמשקיף בוועידת דרבן שהתקיימה בז'נבה באפריל 2009. הוא השתתף בכנס בתמיכת האו"ם. באדיל, אל-חאק ועדאלה כתבו לנציבת האו"ם לזכויות האדם והביעו את אכזבתם ודאגתם לנוכח התעלמותה של הוועידה מקורבנות של אפליה גזעית קשה, בעיקר פלסטינים, ומהמגבלות שמנעו השתתפות משמעותית של ארגונים אזרחיים בוועידה.

http://www.un.org/durbanreview2009/pdf/Durban_Review_outcome_document_En.pdf