מועצת ההתאגדות האיחוד האירופי-ישראל

מועצת ההתאגדות האיחוד האירופי-ישראל החליטה בישיבתה האחרונה, ביוני 2009, להשהות את העלאת רמת היחסים בין האיחוד האירופי לישראל. לראשונה בהודעה של המועצה נאמר כי האיחוד האירופי "שב ומדגיש את הצורך בדיון מתמשך עם הצד הישראלי על מצב זכויות האדם בתחומים המעוררים דאגה משותפת, ובמיוחד בנוגע להגנה על האוכלוסייה הפלסטינית ועל המיעוט הערבי בישראל" (פסקה 29).

לפני ישיבת המועצה נפגשו מנכ"ל עדאלה, חסן ג'בארין, מנכ"ל האגודה הערבית לזכויות האדם ויו"ר ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל עם נציגי האיחוד האירופי בתל אביב. השלושה דנו עם בני שיחם בהצעות החקיקה האנטי-ערביות ובהידרדרות מצב זכויות האדם של הערבים אזרחי ישראל.

בהזמנת השגרירות השבדית, שעומדת בראש קבוצת עבודה לא רשמית לענייני זכויות אדם של השגרירויות בישראל, מסרו עו"ד אורנה כהן מעדאלה ונציגים מהאגודה הערבית לזכויות האדם וממרכז מוסאוא עדכונים בסוגיות אלה לצוות השגרירות ביוני 2009.

 

המכתב של עדאלה והאגודה הערבית לזכויות האדם לאיחוד האירופי