קבוצת העבודה למגדר של EMHRN

עורכת הדין סאוסן זהר מעדאלה השתתפה בפגישה של קבוצת העבודה למגדר של EMHRN, שהתקיימה בשוודיה במאי 2009, שכללה גם פעילות שתדלנות ואירוע ציבורי. עו"ד זהר היא יו"ר קבוצת העבודה. היא גם השתתפה בפגישה של קבוצת העבודה של EMHRN לצדק, כיועצת לאינטגרציה מגדרית. הפגישה התקיימה בפריס ביוני 2009, בתמיכת EMHRN.