סמינר אזורי של האיחוד האירופי על כלים תימטיים ותוכניות

סמינר אזורי של האיחוד האירופי על כלים תימטיים ותוכניות: חיזוק החברה האזרחית. מנהלת המחלקה לסנגור בינלאומי השתתפה בסמינר זה, שהתקיים בקהיר במאי 2009. בסמינר השתתפו למעלה מ-100 נציגים של ארגונים אזרחיים מהאזור, כדי להתייעץ על מימון של האיחוד האירופי לתוכניות שונות.