בית המשפט העליון: על הממשלה לממש את התחייבותה ולהסדיר דרך גישה ראויה לבית הספר היסודי בכפר אלפורעה בנגב

שופטי בית המשפט העליון התבטאו בחריפות נגד משרד החינוך ומשרד הבינוי והשיכון, שאינם מיישמים פסק דין שניתן ב-2005 בעקבות עתירה לבג"ץ שהגיש עדאלה. פסק הדין קבע שיש להסדיר דרך גישה ראויה לבית ספר היסודי בכפר אל-פורעה בנגב. כן נקבע בפסק הדין, שעל הממשלה להסדיר צומת העומד בדרישות הבטיחות בדרך לבית הספר. ביום רביעי, 16 בנובמבר 2011, הורה בי

 

שופטי בית המשפט העליון התבטאו בחריפות נגד משרד החינוך ומשרד הבינוי והשיכון, שאינם מיישמים פסק דין שניתן ב-2005 בעקבות עתירה לבג"ץ שהגיש עדאלה. פסק הדין קבע שיש להסדיר דרך גישה ראויה לבית ספר היסודי בכפר אל-פורעה בנגב. כן נקבע בפסק הדין, שעל הממשלה להסדיר צומת העומד בדרישות הבטיחות בדרך לבית הספר. 

ביום רביעי, 16 בנובמבר 2011, הורה בית המשפט העליון לבצע לאלתר את פסק הדין מ-2005 וחייב את משרדי הממשלה בהוצאות משמעותיות. ההחלטה ניתנה בעקבות בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, שהגיש עדאלה באוקטובר 2011, שבה דרש מבית המשפט להורות על ביצוע פסק הדין. 

נשיאת בית המשפט העליון, דורית ביניש, ציינה כי אי ביצוע פסק הדין על ידי הממשלה הוא מקרה מובהק של ביזיון בית המשפט. היא הוסיפה: "אין הסבר מניח את הדעת מדוע חלף זמן כה ממושך וטרם מולאה ההתחייבות. תלמידי בית הספר באל-פורעה עומדים שוב בפני חורף שבו משתבשת דרך הגישה לבית הספר ואף נוצרים סיכונים לתלמידים הנזקקים לדרך המשובשת". בית המשפט חייב את הממשלה למצוא פתרון זמני מיידי והולם ולהגיש לו הודעה מעדכנת ביחס לסלילת הכביש עד סוף השנה. 

רקע: 

ביולי 2005 הגיש עדאלה עתירה לבג"ץ, בדרישה להוציא צו על תנאי שיורה למשרד החינוך, משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון והמועצה האזורית אבו-בסמה שבנגב לסלול כביש גישה לבית הספר היסודי בכפר הלא מוכר אל-פורעה בנגב. העתירה הוגשה בשם שלושה מהורי התלמידים הלומדים בבית הספר, יו"ר הוועד המקומי של אל-פורעה ומרכז עדאלה עצמו. בעתירה נכתב, שאין דרך גישה סלולה ובטוחה לבית הספר היסודי באל-פורעה. בית הספר היסודי מרוחק כארבעה קילומטרים מהכביש הראשי הקרוב ביותר, כביש באר שבע-ערד. הדרך היחידה המחברת בין הכפר לבית הספר היא דרך עפר. בימים גשומים בחורף, הדרך נעשית בוצית ובלתי עבירה. נהגי האוטובוסים המסיעים מדי יום את מרבית התלמידים נאלצים לעתים קרובות להוריד אותם במרחק של כשני קילומטרים מבית הספר. את שאר הדרך עושים התלמידים ברגל, בשבילי עפר. קשיי המעבר, ולפעמים חוסר האפשרות המוחלט להגיע לבית הספר בחורף, מונעים במקרים רבים מהרוב המכריע של התלמידים והמורים להגיע לבית הספר בעונה זו. בגלל קשיי העבירות, בית הספר נסגר בחורף לעתים קרובות. מכאן, שהעדר דרך גישה סלולה ומוסדרת אל בית הספר פוגע קשות במהלך הלימודים הסדיר ומשפיע על יכולתם של התלמידים להתקדם בלימודיהם.