עדאלה עתר לבית המשפט נגד מדיניות הממשלה המונעת מתושבי עזה להיכנס לישראל לצורך ניהול תביעות נזיקין שהגישו נגד כוחות הביטחון

ב-24 באוקטובר 2011 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים נגד מדיניות משרד הפנים ומשרד הביטחון המונעת מתושבי רצועת עזה אשר הגישו תביעות נזיקין נגד כוחות הביטחון ועדים מטעמם את כניסתם לישראל כדי לנהל את תביעותיהם נגד המדינה. עניינן של תביעת אלו הוא בדרך כלל פיצוי בגין פגיעה

ביום שני, 24 באוקטובר 2011 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים נגד המדיניות של משרד הפנים ומשרד הביטחון המונעות מתושבי רצועת עזה אשר הגישו תביעות נזיקין נגד כוחות הביטחון בבתי המשפט במדינה ועדים מטעמם מלהיכנס לישראל לצורך ניהול תביעותיהם נגד המדינה. עניינן של תביעת אלו בדרך כלל הינו פיצוי בגין פגיעה של כוחות הביטחון בזכויות יסוד של הפלסטינים, הנגרמת כתוצאה ממקרי הרג, הריסות בתים, עינויים ו/או יחס או עונש אכזריים, בלתי אנושיים או משפלים וכד'. במקרים כאלה המשפט הבינלאומי המינהגי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי מחייבים מתן סעד משפטי לקורבנות הפרות אלו. 

 

את העתירה הגיש עדאלה בשמו ובשם 13 משפחות מעזה, ושני עורכי דין המייצגים נפגעים מרצועת עזה וארגוני זכויות האדם אלמיזאן והמרכז הפלסטיני לזכויות אדם מעזה וכן ארגון רופאים לזכויות אדם בישראל, נגד שר הפנים ושר הביטחון. 

העתירה שהוגשה על ידי עו"ד פאטמה אלעג'ו מעדאלה תוקפת את המדיניות של שר הביטחון ושר הפנים שאוסרת באופן גורף על תושבי הרצועה ועל עדים מטעמם להיכנס לישראל ובכך מונעים מהם להגיש תצהירים חתומים כדין, או להתייצב לבדיקות רפואיות בפני מומחים ישראלים או להתייצב לדיונים ולתת תצהירי העדות הראשית מטעמם. גם עורכי הדין הישראלים מנועים באופן גורף להיכנס לעזה ולהיפגש עימם. התוצאה של מדיניות זו של המשיבים היא דחיית ומחיקת התביעות הללו. בעתירה מביאה עו"ד אלעג'ו דוגמאות לתיקים בהם נמחקו התביעות כתוצאה ממדיניות הממשלה. כך למשל פסק השופט זרנקין ת"א (חיפה) 183/07 חג'אג' נ' משרד הביטחון: 

"דעתי היא כי אכן אין מנוס ממחיקת התביעה. מאז שהוגש כתב הטענות האחרון בתיק זה, חלפו קרוב לשנתיים, וחרף בקשות חוזרות ונשנות מצידם של התובעים להארכות מועדים, עדיין לא צלחה דרכם להשלים את ההליכים המקדמיים הנ"ל. התובעים, כאמור, מתגוררים בעיר עזה ואין באפשרותם להיכנס לשטח המדינה, ועל כן הם אינם יכולים להיפגש עם עורך דינם ולחתום בפניו על מסמכים שונים, לא כל שכן להתייצב בבית משפט זה לצורך מתן עדות, על מנת להוכיח תביעתם. דומני כי בשל הנסיבות המתוארות לעיל, אין הדבר צפוי להשתנות בעתיד הנראה לעין, ואף אם יתגברו התובעים על ה"משוכה" של ההליכים המקדמיים, עדיין לא יתאפשר בירור התביעה לגופה." 

מדיניות המשיבים האוסרת באופן גורף על כניסתם של תובעים ועדיהם מרצועת עזה, מהווה למעשה ביטול, ללא חקיקה מפורשת, של פסיקת בית המשפט העליון בבג"צ 8276/05 עדאלה נ' שר הביטחון המכיר בזכותם של תושבי רצועת עזה לקבלת סעד אפקטיבי בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מפעולות כוחות הביטחון. 

זאת ועוד, מדיניות זו נוגדת את חוק האזרחות והכניסה לישראל המסמיך את שר הפנים ליתן היתרי כניסה לישראל לתושבי רצועת עזה למטרה זמנית, שאינה רק רפואית או הומניטארית.העותרים הדגישו בעתירתם כי מדיניות המשיבים מנוגדת לעמדת מדינת ישראל בפורומים משפטיים בינלאומיים וזרים לפיה היא מאפשרת לנפגעי כוחות הביטחון לקבל סעד כספי בבתי המשפט בישראל. בעתירה עמדו העותרים על מצב ניגוד העניינים בו מצויה המדינה, בהיותה מצד אחד הנתבעת בהליכים המשפטיים ומצד שני המחזיקה במפתחות שערי הכניסה לישראל ובכך לבית המשפט, כאשר היא הנהנית היחידה מסילוק התביעות בשל מניעת כניסת התובעים לשטחה. העותרים טענו עוד כי מדובר במדיניות פוגענית, המנוגדת לעקרון שלטון החוק והשוללת את זכות הגישה לערכאות של נפגעי כוחות הביטחון. העותרים הוסיפו כי מדיניות זו מנוגדת לעקרונות המשפט ההומניטארי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי, וכי מדובר במדיניות בלתי חוקית בהיותה מנוגדת לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. 


 

PROJECT FUNDED BY THE EUROPEANunion 

 

joinT PROJECT OF ADALAH, AL-MEZAN(GAZA)AND PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS-ISRAEL