עדאלה דורש מוועדת הפנים של הכנסת לא לאשר הצעת חוק המאפשרת למנוע מפגש של אסיר עם עו"ד לתקופה של שנה

ביום ראשון, 26 ביוני 2011, פנה ארגון עדאלה לח"כ אמנון כהן, יו"ר ועדת הפנים של הכנסת בדרישה למשוך מסדר היום את הצעה לתיקון פקודת בתי הסוהר המטילה מגבלות קשות על מפגש אסירים עם עורכי דינם בהיותה בלתי חוקתית ופוגעת קשות בזכויות חוקתיות של אסירים ועורכי דינם. את המכתב שלחה עו"ד רימא איוב מעדאלה. הצעת החוק מבקשת להרחיב את העילות ל

ביום ראשון, 26 ביוני 2011, פנה ארגון עדאלה לח"כ אמנון כהן, יו"ר ועדת הפנים של הכנסת בדרישה למשוך מסדר היום את הצעה לתיקון פקודת בתי הסוהר המטילה מגבלות קשות על מפגש אסירים עם עורכי דינם בהיותה בלתי חוקתית ופוגעת קשות בזכויות חוקתיות של אסירים ועורכי דינם. את המכתב שלחה עו"ד רימא איוב מעדאלה.

הצעת החוק מבקשת להרחיב את העילות למניעת פגישת עו"ד עם אסיר וכן להגדיל את תקופות המניעה מעבר לאלה הקיימות כיום. לפי הצעת החוק תורחב סמכות מנהל בית הסוהר למניעת מפגש אסיר עם עו"ד מ 24 שעות בחוק הקיים כיום ל - 96 שעות. סמכות נציב שב"ס להארכת מניעת המפגש לתקופה נוספת תוארך ל - 14 ימים במקום 5 ימים בחוק הקיים. בית המשפט יוסמך לדון בנושא החל מהיום ה- 15 בלבד בעוד שלפי החוק הקיים הארכת המניעה מעבר ל- 5 ימים היא בידי בית המשפט בלבד.
יתרה מזאת, לפי הצעת החוק בית המשפט יוסמך להאריך את תוקף מניעת המפגש לתקופה של 6 חודשים כל פעם במקום 21 ימים לפי החקיקה דהיום, ועד לתקופה כוללת של שנה במקום 3 חודשים לפי החקיקה כיום.
הצעת החוק מרחיבה גם את העילות למניעת המפגש. החוק הקיים אפשר מניעת מפגש אם התקיים חשד ממשי כי קיום הפגישה יאפשר פגיעה בביטחונו של אדם, בטחונו של הציבור או בבטחון המדינה או בבטחון בית הסוהר. החוק המוצע מוסיף עילה נוספת למניעת המפגשים וזאת בהתקיים חשד כי פגישת אסיר עם עורך דין מסוים תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר וקיים חשש כי העברת המידע קשורה לפעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית בהכוונתו.
עו"ד איוב מעדאלה טענה בפנייתה כי עילה זו הנה עמומה למדי ותאפשר פגיעה ללא הרף בזכויותיהם של האסירים ועורכי דינם. עילה זו מבקשת למעשה לנקוט בסנקציות כנגד האסיר ועורך דינו בהתבסס על חששות בעלמא הגם אם במידע שהועבר ביניהם לא היה כל עבירה פלילית או משמעתית.
עו"ד איוב הוסיפה בפנייה כי התיקון המוצע יביא לפגיעה גורפת ובלתי מידתית בזכויות חוקתיות של האסירים ובמיוחד האסירים הפלסטינים המסווגים כביטחוניים לייצוג משפטי, ובזכותם להיוועץ ולהיפגש עם עורכי דינם, לגישה לערכאות, וכן בזכותם החוקתית של עורכי הדין המייצגים אותם לחופש עיסוק, לכבוד ולשם טוב. כמו כן, הצעת החוק פוגעת בעיקרון השוויון ויוצרת תוצאה מפלה בין האסירים המסווגים כביטחוניים לשאר האסירים בכל הנוגע למיצוי זכותם להיוועץ עם עורכי דינם.
חשוב לציין כי עו"ד המייצג אסיר ביטחוני נאלץ לבקרו בתדירות גבוהה יותר וזאת בשל מגבלות ביקורים (ובמקרים רבים אף מניעתם) ובמקרים רבים מניעת יצירת קשר בין האסיר למשפחתו בכל דרך אחרת. אי לכך, מעבר למגבלות שמימלא מוטלות על זכות הפגישה בין אסירים ביטחוניים לעורכי דינם, החל מעריכת חיפושים קפדניים על עורכי הדין וכלה בקיום הפגישה מבעד למחיצה אשר אינה מאפשרת העברה ישירה של מסמכים או חתימות וחילופי דברים בחופשיות, עולה כי הצעת החוק מתפרשת גם כסוג של בידוד האסיר מכל קשר עם העולם החיצון ומוסיפה פגיעה בלתי מידתית נוספת דבר שמאיין מתוכן כל משמעות לזכות הייעוץ והמפגש בין עוה"ד לאסיר.

הפנייה

 

פרויקט זה ממומן על ידי האיחוד האירופי
הפרויקט הוא פרי שיתוף פעולה בין הארגונים: עדאלה, אל מיזאן (עזה), רופאים לזכויות אדם