בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את עתירת עדאלה בדרישה לבטל את תוכנית המתאר המספחת קרקעות מדליית אלכרמל לגן הלאומי

בפסק דין שניתן ביום ראשון, 15 במאי 2011, דחה בית המשפט המחוזי בחיפה עתירה שהגיש מרכז עדאלה בשם 24 בעלי קרקעות מדליית אלכרמל, שדרשו לבטל את תוכנית המתאר "גן לאומי ויער קיים הר שוקף". התוכנית מספחת את קרקעותיהם של העותרים לפארק הכרמל, הנמצא ממערב לדליית אלכרמל, וחוסמת את אפיק ההתפתחות היחיד של היישוב

 

בפסק דין שניתן ביום ראשון, 15 במאי 2011, דחה בית המשפט המחוזי בחיפה עתירה שהגיש מרכז עדאלה בשם 24 בעלי קרקעות מדליית אל-כרמל, שדרשו לבטל את תוכנית המתאר "גן לאומי ויער קיים הר שוקף". התוכנית מספחת את קרקעותיהם של העותרים לפארק הכרמל, הנמצא ממערב לדליית אל-כרמל, וחוסמת את אפיק ההתפתחות היחיד של היישוב. 

לפי התוכנית המקורית, לפארק היו אמורות להסתפח 36 חלקות בדליית אל-כרמל. ב-2008 חזרה בה פרקליטות המדינה מכוונתה לספח 27 מחלקות אלה. עו"ד סוהאד בשארה מעדאלה התנגדה לסיפוח תשע החלקות הנותרות, אבל בית המשפט הורה לצדדים לקיים משא ומתן כדי להגיע להסדר לגבי החלקות האלה. לאחר ששני הצדדים לא הגיעו להסכמה, נאלץ עדאלה לחזור ולפנות לבית המשפט בשם העותרים. 

בהחלטה לדחות את בקשת העותרים התייחס השופט רון שפירא לנושא מהותי – ההכרח להתחשב במאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה הדרוזית. אוכלוסייה זו בדרך כלל אינה נוטה להגר למקומות אחרים בארץ ולכן כל תכנון עתידי של העיר צריך להתחשב בסוג האוכלוסייה, בצרכיה המיוחדים, באופי עיסוקיה ובמנהגיה ויש לעשותו מתוך שיתוף הציבור והתחשבות בו. 

"... יש מקום לציין כי בקביעת המדיניות התכנונית החלה על היישובים דליית אל-כרמל ועוספיה יש להתחשב במאפיינים התרבותיים המיוחדים של האוכלוסייה המתגוררת בהם. מדובר באוכלוסייה דרוזית בעלת מאפיינים תרבותיים ייחודיים, שאינה נוטה להגר למקומות אחרים בארץ ולכן צורת הבנייה וצפיפות הבנייה הנפוצות בחלקים אחרים של הארץ אינן מתאימות לצרכיה ויש לבצע שינויים תכנוניים שיסייעו בפתרון בעיית השטחים לפיתוח יישובים אלה. על כן ייתכן שיש מקום לנסות וליישם את המלצות דו"ח עמיר, לפחות בכל הנוגע לקידום האינטרסים של היישובים, הרחבת שטחי השיפוט הקיימים ופיתוח הבסיס הכלכלי של תושביהם", כתב השופט. 

"יש לקדם מדיניות תכנונית שתביא גם לקידום פיתוח האזור, הן כמרכז תיירותי לשם ביסוסם הכלכלי של היישובים והן כיישובים בהם אוכלוסייה בעלת מאפיינים ייחודיים הזקוקה לשטחים למגורים בהתאם למאפייני התרבות שלה, כל זאת תוך שמירה, ככל האפשר, גם על משאבי הטבע והנוף באזור. מתן פתרונות לבעיות אלו יסייע גם בפתרון הבעיה של בנייה לא חוקית על ידי תושבי יישובים אלו, בנייה שככל הנראה מתבצעת כמענה לצורך בסיסי לשטחים למגורים, בהתאם למאפיינים התרבותיים הייחודיים של האוכלוסייה הדרוזית, כאמור לעיל. טוב יהיה, כפי שציינה אף ועדת הערר בהחלטתה, אם התכנון העתידי של עיר הכרמל יתחשב בסוג האוכלוסייה, בצרכיה המיוחדים, באופי עיסוקיה ובמנהגיה ואף ייעשה תוך שיתוף הציבור והתחשבות בו". 

בעתירה שהגישה עו"ד בשארה מעדאלה נטען, כי סיפוח קרקעות פרטיות של אזרחים מדליית אל-כרמל לפארק הכרמל הוא פגיעה חמורה ביותר בזכות הקניין הפרטי שלהם ובזכותם לקדם ולפתח את העיר.