בג"ץ הורה לכנסת לנמק תוך 30 יום את שלילת זכויות ח"כ חנין זועבי

בית המשפט העליון הוציא היום צו על תנאי בו הוא מורה לכנסת לבוא ולנמק מדוע לא לבטל את ההחלטה לשלול מח"כ חנין זועבי את הזכויות המוקנות לה על פי החוק מעצם היותה חברת כנסת. בית המשפט הורה לכנסת להגיש לה את הנימוקים תוך 30 יום. החלטת בית המשפט העליון ניתנה בתגובה לעתירה שהגישה ח"כ חנין זועבי ע"י ארגון עדאלה והאגודה לזכויות האזרח.
בית המשפט העליון הוציא היום צו על תנאי בו הוא מורה לכנסת לבוא ולנמק מדוע לא לבטל את ההחלטה לשלול מח"כ חנין זועבי את הזכויות המוקנות לה על פי החוק מעצם היותה חברת כנסת. בית המשפט הורה לכנסת להגיש לה את הנימוקים תוך 30 יום. החלטת בית המשפט העליון ניתנה בתגובה לעתירה שהגישה ח"כ חנין זועבי ע"י ארגון עדאלה והאגודה לזכויות האזרח.

העותרים טענו בעתירתם כי "תכליתה של החסינות היא הגנה על פעילות פוליטית של לח"כים ובפרט - על נציגי המיעוט". העותרים טענו כי הכנסת חרגה מסמכותה ופעלה בניגוד לחוק החסינות אשר אוסר על פגיעה בחסינותו ו/או בזכויותיו של חבר כנסת בגין פעילות פוליטית. הכנסת, שלא שקלה כלל ועיקר את תחולתה של החסינות העניינית על השתתפותה במשט של חה"כ חנין זועבי, יצאה מנקודת הנחה משפטית מוטעית כי החסינות העניינית אינה מגנה על פעילותו של חבר הכנסת מפני הכנסת עצמה אלא היא חלה ומגינה על הפעילות הפוליטית אך ורק מפני התערבות הרשות המבצעת. העותרים טענו עוד, כי שלילת זכויותיה של זועבי יוצרת תקדים מסוכן, המאפשר לנציגי הרוב בכנסת "להעניש" ח"כים המייצגים את המיעוט, בניגוד לתכלית העיקרית של החסינות - הגנה על חופש הפעולה הפוליטי של כלל נציגי הפרלמנט, באופן שווה. התקדים הזה עלול לקעקע את הזכות לחופש ביטוי פוליטי והזכות לשוויון של נציגי המיעוט, והמיעוט הלאומי בפרט.