לאחרונה אישרה הכנסת בקריאה ראשונה את "חוק החרם" המטיל קנס פיצויים על פעילות למען הטלת חרם על מדינת ישראל.

ב-7 במרץ, 2011 אישרה הכנסת בקריאה ראשונה את "חוק החרם" המטיל קנס פיצויים על פעילות של אזרחים ישראלים למען הטלת חרם על מדינת ישראל. פעילות מסוג זה כוללת, על פי הצעת החוק, עידוד השתתפות בחרם, העברת מידע בנוגע לחברות ישראליות המקדם חרם נגדן, או סיוע בכל צורה שהיא לחרם. חוק זה מצטרף לשורה של חוקים אנטי-דמוקרטיים שהכנסת הנוכחית חקק

ב-7 במרץ, 2011 אישרה הכנסת בקריאה ראשונה את "חוק החרם" המטיל קנס פיצויים על פעילות של אזרחים ישראלים למען הטלת חרם על מדינת ישראל. פעילות מסוג זה כוללת, על פי הצעת החוק, עידוד השתתפות בחרם, העברת מידע בנוגע לחברות ישראליות המקדם חרם נגדן, או סיוע בכל צורה שהיא לחרם.
חוק זה מצטרף לשורה של חוקים אנטי-דמוקרטיים שהכנסת הנוכחית חקקה. חוקים אלו מיועדים רובם ככולם להגביל את חופש הביטוי והמחאה של ארגוני זכויות אדם המבטאים ביקורת על מדיניות ממשלת ישראל כלפי התושבים הפלסטיניים בשטחים הכבושים והאזרחים הפלסטינים בגבולות הקו הירוק.
בתגובה להצעת החוק חברו יחד חמישים ושלושה ארגוני זכויות אדם בישראל, ביניהם כאלו המתנגדים לחרם כטקטיקה למאבק במדיניות ישראל, והגישו עצומה משותפת ליו"ר הכנסת רובי ריבלין, המוחה על ניסיון זה להשתיק ביקורת ודרכי מחאה לגיטימיות על ידי חוקים אנטי-דמוקרטיים.


עצומה

 

הצעת חוק איסור הטלת חרם