הצהרה של ארגוני החברה האזרחית הערבית במדינת ישראל

הכנסת הנוכחית לא חדלה מאז כהונת ממשלת נתניהו – ליברמן לראות כי תפקידה העיקרי הוא לקדם ולהציע חוקים גזעניים נגד זכויות המיעוט הערבי- פלסטיני בישראל. הצעות חקיקה וחוקים כגון איסור ציון אלנכבה, "בלי נאמנות, אין אזרחות", שלילת אזרחות, מתן שיקול דעת כמעט מוחלט לועדות הקבלה לישובים, הם רק דוגמאות למגמה הרסנית זו. במקביל, הרוב בכנ
הכנסת הנוכחית לא חדלה מאז כהונת ממשלת נתניהו – ליברמן לראות כי תפקידה העיקרי הוא לקדם ולהציע חוקים גזעניים נגד זכויות המיעוט הערבי- פלסטיני בישראל. הצעות חקיקה וחוקים כגון איסור ציון אלנכבה, "בלי נאמנות, אין אזרחות", שלילת אזרחות, מתן שיקול דעת כמעט מוחלט לועדות הקבלה לישובים, הם רק דוגמאות למגמה הרסנית זו. במקביל, הרוב בכנסת יוזם חוקים במטרה לפגוע בלגיטימיות ובעבודתם של כלל הארגונים והעמותות הפועלים למען ההגנה על זכויות האדם של האזרחים הפלסטינים והפלסטינים תושבי השטחים הכבושים. הרוב הזה מעוניין לאפשר סגירת עמותה או פירוקה אם במטרותיה או במעשיה יש משום פגיעה בערכי המדינה "כמדינה יהודית דמוקרטית", כך שלפיה, כל עמותה המבקשת שוויון מלא בין האזרחים הערבים והיהודים עלולה למצוא את עצמה בסכנת פירוק. בנוסף, הכנסת מבקשת בשם "חוק החרם" שמטרתו למעשה היא לפגוע בכל עמותה שחבריה מבקשים, בדרכים לגיטימיות לפעול, למשל, נגד פרויקט הכיבוש על ידי קריאה או עידוד או הספקת מידע שיש בו כדי לגרום להחרמת מוצרי ההתנחלויות. הצעה זו גם מבקשת לחייב עמותה בתשלום פיצויים לכל גוף ישראלי, נושא החרם, אף אם לא נגרם לגוף זה נזק ממוני. ועוד, בימים אלה הכנסת דנה בהצעת חקיקה הנוגעת למימון עמותות המגיע מממשלות זרות וברור כי הצעת חקיקה זו לא נוגעת לעמותות של הימין הפועלות להשרשת הכיבוש וקידום ההתנחלויות כיוון שממשלות זרות כגון האיחוד האירופאי לא מממנות עמותות אלו בהיותן פועלות בניגוד לעקרונות המשפט הבינלאומי. ברוח זו, הכנסת מקדמת ובאופן מזורז את הקמתה של ועדת חקירה פרלמנטרית לחקר מימון העמותות. לא השמירה על עקרון השקיפות הוא העומד מאחורי הקמתה של ועדה זו, שכן כל העמותות מדווחות על מקורות המימון לרשם העמותות וכי מידע זה הינו פומבי וגלוי וכי חוק העמותות ממילא מחייב את כל העמותות בגילוי מקורותיהן לרשם העמותות. התכלית העומדת מאחורי ועדה זו – וכמו הצעת חוק המימון- היא להפחיד, להרתיע ולפגוע בתיפקודם ובלגיטימיות של הארגונים והעמותות הפועלים למען ההגנה על זכויות האזרח והאדם של הפלסטינים הן בקוו הירוק והן בשטחים הכבושים.

אנו הארגונים והעמותות המובילים בקרב החברה האזרחית הערבית – פלסטינית במדינת ישראל לא מתייחסים לחוקים והצעות אלו כחוקים אנטי דמוקרטים הפוגעים בחופש הביטוי וההתאגדות בלבד, אלא אנו מבקשים לכנות אותם בשמם הישיר: חוקים גזעניים. הם גזעניים כי הם מופנים נגד כל עמותה בישראל, יהודית או פלסטינית, שהמאפיין הדומיננטי שלה הוא פעילותה למען ההגנה על זכויות האדם של הפלסטינים וכי הקורבן העיקרי והישיר של חוקים והצעות אלה יהיו העמותות הערביות בישראל.

לכן, אנו מצהירים, מכריזים וקוראים כי:
1. חוקים גזעניים אלה מחייבים את כלל פעילי החברה האזרחית במדינת ישראל, יהודים וערבים, אקדמאיים, אנשי ציבור ומפלגות פוליטיות לפעול באסרטיביות כדי לפגוע בלגיטימיות שלהם;

2. אנו מצהירים כי לא נשתף פעולה כלשהי עם הועדה הפרלמטארית ואנו קוראים לכל חבר כנסת המתנגד לגזענות שלא יכהן כחבר בועדה זו;

3. אנו נמשיך לברך אודות כל פעילות לגיטימית למען הכשלת פרויקט הכיבוש לרבות פעילות הקוראת להחרמת ההתנחלויות והכלכלה שלהן; כמו כן, אנו קוראים לכל המדינות הדמוקרטיות בעולם להחרים את המובילים העיקריים של החוקים הגזעניים נגד המיעוט הערבי בישראל וארגוני זכויות האדם;

4. אנו נמשיך להתנגד לכל הגדרה חוקתית של מדינת ישראל המבקשת לחזק את העליונות האתנית כי אנו אוחזים בדבקות לא מתפשרת נגד כל צורות ההפליה, נגד הכיבוש והדיכוי ולמען מדינה דמוקרטית- אזרחית המתבססת על עקרון השוויון המלא, האינדבידואלי והקיבוצי , בין האזרחים והאזרחיות של שני הלאומים, היהודי והערבי- פלסטיני.


על החתום (שמות של העמותות לפי א' ב')

אבן ח'לדון – העמותה הערבית למחקר ופיתוח
אגודת הגליל – האגודה הערבית הארצית למחקר ושירותי בריאות
אינג'אז – מרכז מקצועי לקידום הרשויות המקומיות הערביות
אסוואת – נשים פלסטיניות לזביות
אסיוואר – עמותה פמיניסטית
אעלאם – מרכז מדיה לחברה הערבית פלסטינית בישראל
אתיג'אה - איחוד עמותות ערביות
בלדנא – עמותה לצעיערים ערבים
האגודה הערבית לזכויות אדם
האיחוד הארצי לוועדי הורים ערבים
המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי
העמותה להכוון לימודי לתלמידים בערבים
העמותה לקדמה חברתית
העמותה לתרבות ערבית
חיראק מרכז לקידום השכלה גבוהה בחברה הערבית
כיאן – ארגון פמיניסטי
מדה אלכרמל - המרכז הערבי למחקר חברתי יישומי
מובאדרה – מרכז חירום ערבי
מען – איחוד העמותות הנשיות בנגב
מרכז אלטופולה
מרכז אלמיזאן לזכויות אדם
מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל
עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
עמותת אלאהאלי לקדמה חברתית
עמותת אלביר
עמותת אלזהרא לקידום מעמד האישה
עמותת המעקב לענייני חינוך ערבי
עמותת נשות לקייה
עמותת תשרין לקידום התרבות – טייבה

הכנסת הנוכחית לא חדלה מאז כהונת ממשלת נתניהו – ליברמן לראות כי תפקידה העיקרי הוא לקדם ולהציע חוקים גזעניים נגד זכויות המיעוט הערבי- פלסטיני בישראל. הצעות חקיקה וחוקים כגון איסור ציון אלנכבה, "בלי נאמנות, אין אזרחות", שלילת אזרחות, מתן שיקול דעת כמעט מוחלט לועדות הקבלה לישובים, הם רק דוגמאות למגמה הרסנית זו. במקביל, הרוב בכנסת יוזם חוקים במטרה לפגוע בלגיטימיות ובעבודתם של כלל הארגונים והעמותות הפועלים למען ההגנה על זכויות האדם של האזרחים הפלסטינים והפלסטינים תושבי השטחים הכבושים. הרוב הזה מעוניין לאפשר סגירת עמותה או פירוקה אם במטרותיה או במעשיה יש משום פגיעה בערכי המדינה "כמדינה יהודית דמוקרטית", כך שלפיה, כל עמותה המבקשת שוויון מלא בין האזרחים הערבים והיהודים עלולה למצוא את עצמה בסכנת פירוק. בנוסף, הכנסת מבקשת בשם "חוק החרם" שמטרתו למעשה היא לפגוע בכל עמותה שחבריה מבקשים, בדרכים לגיטימיות לפעול, למשל, נגד פרויקט הכיבוש על ידי קריאה או עידוד או הספקת מידע שיש בו כדי לגרום להחרמת מוצרי ההתנחלויות. הצעה זו גם מבקשת לחייב עמותה בתשלום פיצויים לכל גוף ישראלי, נושא החרם, אף אם לא נגרם לגוף זה נזק ממוני. ועוד, בימים אלה הכנסת דנה בהצעת חקיקה הנוגעת למימון עמותות המגיע מממשלות זרות וברור כי הצעת חקיקה זו לא נוגעת לעמותות של הימין הפועלות להשרשת הכיבוש וקידום ההתנחלויות כיוון שממשלות זרות כגון האיחוד האירופאי לא מממנות עמותות אלו בהיותן פועלות בניגוד לעקרונות המשפט הבינלאומי. ברוח זו, הכנסת מקדמת ובאופן מזורז את הקמתה של ועדת חקירה פרלמנטרית לחקר מימון העמותות. לא השמירה על עקרון השקיפות הוא העומד מאחורי הקמתה של ועדה זו, שכן כל העמותות מדווחות על מקורות המימון לרשם העמותות וכי מידע זה הינו פומבי וגלוי וכי חוק העמותות ממילא מחייב את כל העמותות בגילוי מקורותיהן לרשם העמותות. התכלית העומדת מאחורי ועדה זו – וכמו הצעת חוק המימון- היא להפחיד, להרתיע ולפגוע בתיפקודם ובלגיטימיות של הארגונים והעמותות הפועלים למען ההגנה על זכויות האזרח והאדם של הפלסטינים הן בקוו הירוק והן בשטחים הכבושים.

אנו הארגונים והעמותות המובילים בקרב החברה האזרחית הערבית – פלסטינית במדינת ישראל לא מתייחסים לחוקים והצעות אלו כחוקים אנטי דמוקרטים הפוגעים בחופש הביטוי וההתאגדות בלבד, אלא אנו מבקשים לכנות אותם בשמם הישיר: חוקים גזעניים. הם גזעניים כי הם מופנים נגד כל עמותה בישראל, יהודית או פלסטינית, שהמאפיין הדומיננטי שלה הוא פעילותה למען ההגנה על זכויות האדם של הפלסטינים וכי הקורבן העיקרי והישיר של חוקים והצעות אלה יהיו העמותות הערביות בישראל.

לכן, אנו מצהירים, מכריזים וקוראים כי:
1. חוקים גזעניים אלה מחייבים את כלל פעילי החברה האזרחית במדינת ישראל, יהודים וערבים, אקדמאיים, אנשי ציבור ומפלגות פוליטיות לפעול באסרטיביות כדי לפגוע בלגיטימיות שלהם;

2. אנו מצהירים כי לא נשתף פעולה כלשהי עם הועדה הפרלמטארית ואנו קוראים לכל חבר כנסת המתנגד לגזענות שלא יכהן כחבר בועדה זו;

3. אנו נמשיך לברך אודות כל פעילות לגיטימית למען הכשלת פרויקט הכיבוש לרבות פעילות הקוראת להחרמת ההתנחלויות והכלכלה שלהן; כמו כן, אנו קוראים לכל המדינות הדמוקרטיות בעולם להחרים את המובילים העיקריים של החוקים הגזעניים נגד המיעוט הערבי בישראל וארגוני זכויות האדם;

4. אנו נמשיך להתנגד לכל הגדרה חוקתית של מדינת ישראל המבקשת לחזק את העליונות האתנית כי אנו אוחזים בדבקות לא מתפשרת נגד כל צורות ההפליה, נגד הכיבוש והדיכוי ולמען מדינה דמוקרטית- אזרחית המתבססת על עקרון השוויון המלא, האינדבידואלי והקיבוצי , בין האזרחים והאזרחיות של שני הלאומים, היהודי והערבי- פלסטיני.


על החתום (שמות של העמותות לפי א' ב')

אבן ח'לדון – העמותה הערבית למחקר ופיתוח
אגודת הגליל – האגודה הערבית הארצית למחקר ושירותי בריאות
אינג'אז – מרכז מקצועי לקידום הרשויות המקומיות הערביות
אסוואת – נשים פלסטיניות לזביות
אסיוואר – עמותה פמיניסטית
אעלאם – מרכז מדיה לחברה הערבית פלסטינית בישראל
אתיג'אה - איחוד עמותות ערביות
בלדנא – עמותה לצעיערים ערבים
האגודה הערבית לזכויות אדם
האיחוד הארצי לוועדי הורים ערבים
המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי
העמותה להכוון לימודי לתלמידים בערבים
העמותה לקדמה חברתית
העמותה לתרבות ערבית
חיראק מרכז לקידום השכלה גבוהה בחברה הערבית
כיאן – ארגון פמיניסטי
מדה אלכרמל - המרכז הערבי למחקר חברתי יישומי
מובאדרה – מרכז חירום ערבי
מען – איחוד העמותות הנשיות בנגב
מרכז אלטופולה
מרכז אלמיזאן לזכויות אדם
מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל
עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
עמותת אלאהאלי לקדמה חברתית
עמותת אלביר
עמותת אלזהרא לקידום מעמד האישה
עמותת המעקב לענייני חינוך ערבי
עמותת נשות לקייה
עמותת תשרין לקידום התרבות – טייבה