נאמנות לערכי הציונות תנאי לקבלה למשרות בכירות במשרד החינוך. עדאלה: תנאי גזעני הנועד להשריש את הנרטיב הציוני במערכת החינוך הערבית