עדאלה דורש ממשרד החינוך להקצות לילד הסובל ממגבלה גופנית קשה סייעת אישית לכל שעות הלימודים

הודעה לעיתונות
29.09.2009

 

עדאלה דורש ממשרד החינוך להקצות לילד הסובל ממגבלה גופנית קשה סייעת אישית לכל שעות הלימודים

 

בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע דורש ארגון עדאלה ממשרד החינוך, להקצות לתלמיד הסובל ממגבלה גופנית קשה סייעת אישית, שתלווה אותו במלוא היקף השעות שבהן הוא לומד בבית הספר. בלי הסייעת האישית, התלמיד אינו יכול לתפקד בבית הספר.

 

התלמיד, תושב כפר בדווי לא מוכר בנגב, סובל ממחלה קשה שבגללה הוא מתנייד רק בכיסא גלגלים ואינו עצמאי כלל בביצוע פעולות יום-יומיות. עם זאת, הוא אינו סובל ממגבלות קוגניטיביות כלשהן וביכולתו להשתלב בכיתה רגילה של בני גילו. בעתירה נאמר כי מצבו בבית הספר טוב למדי.

 

עורכת הדין סאוסן זהר מעדאלה, שהגישה את העתירה בשם התלמיד והוריו, דרשה מבית המשפט לקיים דיון דחוף בעתירה ולהוציא צו ביניים המורה למשרד החינוך לספק לתלמיד תמיכה של סייעת. היא ציינה כי בשנת 2002 הוכנס לחוק החינוך המיוחד "פרק השילוב", הקובע כי יש לתת עדיפות לשילובם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.

 

במאי 2006 קבעה ועדת שילוב שדנה בעניינו של התמיד, כי הוא זכאי להשתלב בחינוך הרגיל. הוועדה החליטה כי התלמיד זכאי לתמיכת סייעת, אבל לא נקבה במספר השעות שהוא זכאי לתמיכה כזאת. עו"ד זהר הוסיפה, כי בחוזר שפירסם מנכ"ל משרד החינוך בשנת 2007 נקבע, כי תלמידים בעלי נכות פיזית קשה זכאים לתמיכת סייעת במלוא היקף שעות הלימודים שהם שוהים במסגרת החינוך הרגיל. למרות זאת, משרד החינוך החליט כי התלמיד זכאי לתמיכת סייעת רק ל-24 שעות בשבוע. מכיוון שהסייעת אינה עובדת עם התלמיד במלוא היקף שעות הלימודים שלו, הוא נאלץ לסיים את יום הלימודים מוקדם מהרגיל ולכן הוא מפסיד חלק מהשיעורים. כך נגרם לו נזק חינוכי קשה.

 

בשנים האחרונות, התלמיד והוריו שבו ופנו למשרד החינוך בבקשה להגדיל את מספר השעות שבהן עובדת אתו סייעת, אבל פניותיהם נדחו. בתחילת שנת הלימודים הנוכחית, לאחר משא ומתן ארוך, הבהיר משרד החינוך כי התלמיד זכאי לסייעת ל-24 שעות שבועיות בלבד. עו"ד זהר הדגישה בעתירה, כי בשלוש השנים האחרונות נאלצו הורי התלמיד להשלים על חשבונם את שעות הסייעת הדרושות, כדי שבנם יקבל סיוע במלוא היקף שעות הלימודים בבית הספר.

 

בעתירה נאמר, בשל התמיכה החלקית שניתנת לו, נפגעת זכותו של התלמיד לקבל חינוך התואם את צרכיו כבעל צרכים מיוחדים. אי השלמת שעות התמיכה מנוגדת להחלטת ועדת השילוב מ-2006 והיא בגדר הפרה של הוראות החוק, המחייבות את משרד החינוך להקצות לו סייעת אישית שתלווה אותו במלוא שעות שהותו בבית הספר.

 

החלטת משרד החינוך להקצות לתלמיד רק תמיכה חלקית של סייעת, מנוגדת לעקרון השמירה על טובת הילד. הסייעת, נאמר בעתירה, נועדה לתמוך בתלמיד הזקוק לכך. בלעדיה אין התלמיד יכול לבצע פעולה כלשהי ולכן לא יהיה מסוגל לקלוט את החינוך שמועבר לו בבית הספר.

 

אי קבלת תמיכתה של הסייעת במלוא ההיקף הדרוש תגרום להידרדרותו של התלמיד מבחינה חינוכית ומבחינה חברתית. מצב זה מנוגד לכוונת החוק, שנועד להעצים את אישיותו של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים המשולב בחינוך הרגיל. לכן מתבקש בית המשפט להורות למשרד החינוך לספק לתלמיד את תמיכתה של סייעת במלוא היקף שעות הלימוד שלו בבית הספר.