בפסק דין סופי בעתירה של עדאלה, בג"ץ הכיר בצורך הדחוף במינוי יועצים חינוכיים בבתי ספר ערביים

הודעה לעיתונות
13.07.2009

 

בפסק דין סופי בעתירה של עדאלה, בג"ץ הכיר בצורך הדחוף במינוי יועצים חינוכיים בבתי ספר ערביים

 

ב-1 ביולי 2009 פירסם בג"ץ פסק דין סופי בעתירה שהגיש עדאלה ב-2006, בדרישה להקצות תקציבים למינוי יועצים חינוכיים בחמישה בתי ספר בכפרים הלא מוכרים בנגב. כשהוגשה העתירה, 85% מבתי הספר הערביים בנגב פעלו ללא יועצים חינוכיים, בעוד שרק 13% מבתי הספר היהודיים באזור חסרו יועצים כאלה. את העתירה הגיש עורך הדין מוראד אלסאנע מעדאלה, בשם משפחות מכפרים לא מוכרים, ועדת המעקב לענייני חינוך הערבי, המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב-אלעונה, עמותת הנגב התרבותית ועדאלה.

 

בפסק הדין הכיר בג"ץ בצורך הדחוף ביועצים חינוכיים בבתי הספר הערביים ובחיוניות של נקיטת מרב המאמצים לפתרון הבעיה. עם זאת, בית המשפט הביע סיפוק מהמחויבות של המדינה לפתוח קורסים מיוחדים להכשרת יועצים חינוכיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובמכללות באזור הדרום, כדי להתגבר על המחסור החמור ביועצים חינוכיים העובדים בבתי ספר ערביים בנגב.

 

בתגובתה לעתירה טענה המדינה שהמחסור ביועצים חינוכיים העובדים בבתי ספר ערביים בנגב אינו נובע מחסר במשרות או בתקציבים, אלא מכך שאין די יועצים חינוכיים מוסמכים המוכנים לעבוד בנגב. לפיכך, פתיחת קורסים להכשרת יועצים חינוכיים אמורה לפתור את הבעיה. משרד החינוך גם התחייב לשלם מענקים לסטודנטים שיפנו למסלולי לימוד אלה, בתמורה להתחייבות מצד הסטודנטים לעבוד כמה שנים בבתי ספר ערביים בדרום לאחר הלימודים.

 

עדאלה ימשיך במעקב משפטי בסוגיה זו ויבחן אם המדינה עומדת בהתחייבויותיה, בעיקר מכיוון שבית המשפט לא הציב מסגרת זמן להשלמת התכנון של הקורסים המיוחדים להכשרת יועצים חינוכיים.