עדאלה: יעור אדמות כפר אלעראקיב שבנגב מהווה למעשה הפקעה של הקרקע מבעליה והעברתה לקק"ל