ועדת האו"ם נגד עינויים (CAT) מצאה "טענות רבות ונשנות" לעינויים והתעללות מצד חוקרים ישראלים, בעיקר נגד פלסטינים, וקראה לפתוח בחקירה בלתי תלויה של ההתקפה הישראלית הצבאית על עזה, "עופרת יצוקה"