עדאלה דורש החזרת "כרטיסי התלמיד" של סטודנטים ערבים, שהוחרם על ידי משמר ביטחון האוניברסיטה העברית, לאחר שסירבו ללחוץ את ידו של נשיא המדינה