עיריית טמרה דורשת הקמת מרכז חינוך טכנולוגי לטיפול ב – 300 תלמידים חלקם נשרו ממערכת החינוך וחלקם האחר בסכנת נשירה

הודעה לעיתונות
30.7.2008

 

עיריית טמרה דורשת הקמת מרכז חינוך טכנולוגי לטיפול ב – 300 תלמידים חלקם נשרו ממערכת החינוך וחלקם האחר בסכנת נשירה

 

ארגון עדאלה פנה ב- 30 ביולי 2008 לפרקליטות המדינה בשם עיריית טמרה בדרישה לפעול להקמת מרכז חינוך טכנולוגי / בית ספר במעבר לתלמידים הערבים בעיר טמרה.

 

מטרתו של מרכז חינוך טכנולוגי ("מח"ט") הינה מתן מענה לתלמידים בוגרי כיתות ח' עד י"ב אשר לא הסתגלו במערכת הבית ספרית הרגילה ונמצאים על סף נשירה או אלה שכבר נשרו מהמערכת. עבור תלמידים אלו, מספק המח"ט מענה לצרכים מגוונים מבחינה טיפולית, חינוכית והכשרה מקצועית המאפשרת השתלבותם התקינה בחברה לאחר סיום תיכון, כאשר אוכלוסיית היעד של המח"ט הינם אותם תלמידים עם הישגים לימודיים נמוכים אך עם אוריינטציה מקצועית.

 

בעיר טמרה ישנם כ- 9,258 תלמידים הרשומים בבתי הספר בחטיבות השונות, מתוכם, כ- 300 תלמידים הזקוקים למח"ט בעיר. מקרבם, 114 תלמידים נשרו ממערכת החינוך הרגילה ואינם מטופלים במסגרת כלשהי; 100 תלמידים לומדים בחטיבות הביניים ובתיכוניים ועומדים בסכנת נשירה ממערכת החינוך; 157 תלמידים לומדים במסגרות טכנולוגיים מחוץ ליישוב (כגון, בשפרעם, בירכא, בחיפה ובמכר) ונאלצים לנסוע מרחקים בכדי להגיע למוסדות בהם הם משולבים, דבר המקשה על נוכחותם הסדירה במוסדות החוץ בהם הם רשומים; וכ- 36 נערים המשולבים בהוסטלים לנערים בסיכון בעיר וזקוקים להשתלב במערכת נורמטיבית כגון המח"ט.

 

בשנת 1998 המליץ הממונה אז על המינהל הפדגוגי בחינוך העל יסודי במשרד החינוך, על פתיחת מח"ט בעיר טמרה. אך, למרות זאת המח"ט לא נפתח. עיריית טמרה פנתה רבות אל משרד החינוך בדרישה להקמת המח"ט אך ללא הועיל. במקום זאת, טען מנהל אגף שח"ר במשרד החינוך, כי אין צורך בהקמת המח"ט הואיל ובעיר קיימים מסגרות אחרות, וגם אם היה צורך, לאור קיצוצים בתקציב משרד החינוך, לא ניתן יהיה לפתוח את המח"ט.

 

עו"ד סאוסן זהר מעדאלה טענה בפנייה, כי אי פתיחת המח"ט בעיר טמרה תגרום לנזקים כבדי משקל לתלמידים הנושרים ו/או המונשרים ממערכת החינוך הרגילה. המח"ט הינו המסגרת היחידה הנותנת מענה הולם לנערים ולנערות הנ"ל המכין אותם לקבלת זכאות לתעודות בגרות, מכשיר אותם במקצוע ההולם את כישוריהם והמקל עליהם להשתלב בחברה לאחר סיום גיל תיכון. אי פתיחתו של המח"ט בעיר טמרה תגרום לפגיעה בזכותם לחינוך של התלמידים הנ"ל מקום בו מוטלת חובה על משרד החינוך לספק חינוך חינם והולם לכלל התלמידים וזאת עפ"י חוק לימוד חובה, התש"ט – 1949 וחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג – 1953.

 

יצויין, כי חוק לימוד חובה, תש"ט – 1949 תוקן לאחרונה באופן שהרחיב את תחולת החוק גם על נערים עד לגיל 18 (במקום 15). בעקבות התיקון מגבש משרד החינוך בימים אלה תוכנית ליישום התיקון לחוק, הכוללת הקמת מרכזי חינוך טכנולוגים. "על כן", טענה עו"ד זהר, "הדרישה להקמת מרכז חינוך טכנולוגי לטיפול בנערים הנושרים ממערכת החינוך והפחתת אחוז הנשירה בקרב התלמידים בטמרה, באה במקשה אחת עם תוכנית משרד החינוך ליישום תיקון מס' 29 לחוק לימוד חובה".

 

עוד טענה עו"ד זהר, כי מקרב התלמידים בטמרה כ- 138 תלמידים בגיל חטיבת ביניים מוגדרים כנערים בסיכון שאינם מטופלים ע"י לשכת הרווחה בעיר ו- 280 תלמידים כאלה בגיל תיכון. במידה ולא יימצא לתלמידים הנ"ל פתרון מיידי, קיים סיכון ממשי ומוחשי כי מספר הילדים הנושרים בעיר שהינו ממילא גבוהה ועומד על 8%, יגדל ומספר הילדים בסיכון יגדל אף הוא. היותה של העיר טמרה ממוקמת באשקול מס' 2 במדד הסוציו – אקונומי של הלמ"ס תורמת להגדלת הסיכון הנ"ל.

 

פניית עדאלה