עדאלה: נוהל הפשטת עצורים פלסטינים הוא בבחינת מעשה עינויים האסור על פי המשפט הבינלאומי .

הודעה לעיתונות
20.8.2007

 

עדאלה: נוהל הפשטת עצורים פלסטינים הוא בבחינת מעשה עינויים האסור על פי המשפט הבינלאומי .

 

ארגון עדאלה פנה ביום חמישי, 16 באוגוסט 2007, לראש הממשלה, שר הביטחון, ראש השב"כ והיועץ המשפטי לממשלה, בעקבות כתבה שפורסמה בעיתון "הארץ". בכתבה תואר נוהל חדש של השב"כ, שעל פיו עצורים פלסטינים נאלצים לפשוט את בגדיהם לפני חקירה וללבוש סרבלי נייר חד פעמיים.

 

לפי אותה כתבה, השב"כ מכריח עשרות עצורים לפשוט את כל בגדיהם ולגשת לחקירה בסרבל חד פעמי. העצורים מוכנסים שניים-שניים לצריפון עץ, בעל שלושה קירות בלבד. אדם לבוש בגדים אזרחיים דורש מהם לפשוט לפניו את כל בגדיהם, ומעביר מגנומטר על גופם העירום. כל אותו זמן חיילים וחיילות מסתובבים ליד הצריף הפתוח. אחרי שהאסירים פושטים את בגדיהם, נדרש כל אחד מהם ללבוש סרבל ולשים את בגדיו בשקית שחורה נפרדת. משלבשו את הסרבל, האסירים נאזקים ועיניהם נקשרות. על פי העדויות המובאות בכתבה, נראה כי מדובר בנוהל שנכנס לשימוש לפני קרוב לשלושה חודשים, ושיושם הן ביחס לעצורים מעזה והן ביחס לעצורים מהגדה המערבית.

 

עו"ד פאטמה אלעג'ו מעדאלה טענה בפנייה, כי נוהל חקירה זה פוגע בזכויותיהם החוקתיות של הנחקרים לכבוד ולצנעת הפרט, ומשפיל את הנחקרים באופן קיצוני ביותר בניגוד למצוות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. "ללא ספק, המעשים המתבססים על הנוהל המתואר הינם בבחינת מעשה עינויים ולחלופין יחס אכזרי, בלתי אנושי או משפיל לאסורים על פי המשפט הבינלאומי המינהגי ומהווים עבירות פליליות על פי הדין הישראלי. איסורים אלה הם 'מוחלטים', אין להם 'חריגים' ואין בהם איזונים", נטען בפנייה.

 

עוד טען עדאלה בפנייה, כי הנוהל הזה נועד להשפיל את הנחקרים ולפגוע בכבודם ותו לא. על פי הכתבה, במעשים בלתי חוקיים אלה מעורבים אנשי שירות הביטחון הכללי. חוק שירות הביטחון הכללי אינו מסמיך את הפועלים על פיו לערוך חיפוש על גופו או בגופו של נחקר באופן הפוגע בזכויות היסוד של הנחקר ובאופן הנוגד את התחייבויות המדינה לפי המשפט הבינלאומי המינהגי וההסכמי.

 

עו"ד אלעג'ו הדגישה בפנייה, כי גם כאשר מדובר במקרה חריג, שבו נדרש נחקר לפשוט את בגדיו בשל חשש סביר ואמיתי אשר לא הוסר לאחר בידוק ביטחוני ידני והעברת מגנומטר על גופו, הפשטת אותו אדם מבגדיו צריכה להיעשות באופן קפדני, בדרך ובמקום אשר ישמרו על כבודו, פרטיותו וצניעותו של הנחקר.

 

"הלבשת הנחקרים בסרבלים חד פעמיים מנייר מעלה חשש נוסף בדבר רצונם של גורמי הביטחון לפעול ליצירת מאגר לפרופיל גנטי, אשר ייבנה מניתוח השיירים הדבוקים לסרבל; כגון דם, זיעה ושיער הנאספים ככל הנראה בתום החקירה", טענה עו"ד אלעג'ו. היא הדגישה, כי "אם אכן כך הוא הדבר, מדובר בפעולה בלתי חוקית בעליל באשר מדובר בפעולה הפוגעת בכבוד האדם ובפרטיותו ללא כל הסמכה בדין".

 

בפנייה נדרשו ראש הממשלה, שר הביטחון, ראש השב"כ והיועץ המשפטי לממשלה להורות על הפסקת השימוש בנוהל זה לאלתר ועל פתיחת חקירה פלילית נגד המעורבים במעשים המתוארים.

 

לפנייה